Chương 4844: Nửa người lớn Địa Mẫu Nguyên Ngọc

Cửu Vực Kiếm Đế

Chương 4844: Nửa người lớn Địa Mẫu Nguyên Ngọc

Chương 4844: Nửa người lớn Địa Mẫu Nguyên Ngọc

Thiên Vân hội trưởng tiếng nói vừa ra đồng thời, một kiện mới bảo vật cũng là bắt đầu đấu giá.

"Địa Mẫu Nguyên Ngọc?"

"Cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc, lại là với tư cách cuối cùng ba kiện áp trục chi vật?"

"Thiên Vân đấu giá hội không bỏ ra nổi đồ tốt tới? Vậy mà để Địa Mẫu Nguyên Ngọc làm áp trục chi vật?"

Nghe được Thiên Vân hội trưởng lời nói, ở đây rất nhiều võ giả nhưng đều là mặt lộ nghi hoặc.

Dựa theo Thiên Vân đấu giá hội quy củ, chính là mỗi một giới Thiên Vân đấu giá hội bên trên, đều là cuối cùng ba kiện bảo vật giá trị cao nhất.

Mà lần này Thiên Vân đấu giá hội nhất có một kiện áp trục chi vật, kỳ thật đã là đủ để xác định, liền là Tổ Thần Tinh.

Nhưng là mặt khác hai kiện đồng dạng áp trục bảo vật, cũng là đưa tới rất nhiều võ giả hiếu kỳ, mong muốn tìm tòi rốt cuộc, nhưng là cái này Thiên Vân hội trưởng lời nói, lại là lệnh rất nhiều người có chút thất vọng.

Địa Mẫu Nguyên Ngọc, mặc dù vậy được xưng tụng là Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên bên trong, tu hành tinh thể võ đạo một loại bảo vật quý giá, tại Đế Quân cảnh giới bảo vật bên trong, Địa Mẫu Nguyên Ngọc cũng có thể lấy đứng vào trước mười hàng ngũ.

Nhưng là như thế này giá trị, đặt ở cái này Thiên Vân đấu giá hội trung hậu đoạn còn có thể lấy, nhưng là đặt ở cuối cùng ba kiện áp trục chi vật bên trên, lại là có vẻ hơi chênh lệch.

Nhất là trước đó Sở Phong Miên vừa mới vỗ xuống Thất Thải Long Cốt, bàn về phẩm chất, kỳ thật đều tại Địa Mẫu Nguyên Ngọc phía trên.

Địa Mẫu Nguyên Ngọc bên trong lực lượng, kỳ thật cũng chính là đối với tu hành Bát Hoang Thần Pháp võ giả, có vô cùng tác dụng cực lớn, nhưng là đối với tu hành cái khác tinh thể pháp môn võ giả mà nói, lại chỉ là tương đương với bình thường Đế Quân bảo vật.

Cho nên nghe được Thiên Vân hội trưởng nói ra Địa Mẫu Nguyên Ngọc thời điểm, ở đây rất nhiều võ giả đều là biểu thị thất vọng, thậm chí là cho rằng lần này Thiên Vân đấu giá hội, đều đã là không bỏ ra nổi bảo vật gì, lệnh rất nhiều người đều là cực kỳ thất vọng.

Trong hội trường náo nhiệt không khí, cũng là biến yên lặng không ít.

Nhưng là Sở Phong Miên lại là một cái ngoại lệ.

Ghế lô số 2 bên trong.

Đang nghe được Thiên Vân hội trưởng nói ra Địa Mẫu Nguyên Ngọc thời điểm, Sở Phong Miên lại là hai mắt tỏa sáng.

Địa Mẫu Nguyên Ngọc, đây chính là Bát Hoang Thần Pháp chân chính hạch tâm bảo vật, đã từng Hoang Giới Chi Chủ đều là bằng vào cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc lực lượng, đã sáng tạo ra Bát Hoang Thần Pháp.

Mà Sở Phong Miên về sau cũng là từ Mỗ Mã thương hội bên trong, mua đến một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc, mà chính là bằng vào cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc, cũng là để Sở Phong Miên lại lần nữa hoàn thiện một phen Bát Hoang Thần Pháp, để Sở Phong Miên thực lực chân chính có thể phát huy ra càng nhiều.

Có thể cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc, xem như hiện tại đối với Sở Phong Miên cần có nhất bảo vật một trong, một khi là có thể khi lấy được một khối lớn Địa Mẫu Nguyên Ngọc, Sở Phong Miên đem luyện hóa lĩnh hội trong đó lực lượng, lại là có thể lại lần nữa hoàn thiện cái này Bát Hoang Thần Pháp, thậm chí là đem cái này Bát Hoang Thần Pháp chân chính tấn thăng thành làm nhất phẩm tinh thể pháp môn, cũng có thể.

Địa Mẫu Nguyên Ngọc, nếu là xuất hiện, như vậy Sở Phong Miên tự nhiên là tình thế bắt buộc.

"Các vị, cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc, lại là cùng các vị bản thân nhìn thấy qua hoàn toàn khác biệt."

Phía dưới trong hội trường, trên bình đài, Thiên Vân hội trưởng nghe được đám người nghị luận, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười nói.

"Mang lên."

Thiên Vân hội trưởng lời mới vừa vừa nói xong, chính là mấy tên tráng hán, giơ lên một cái nửa cái người thân thể cao thổ hoàng sắc ngọc thạch, đặt ở trên bình đài.

"Đây là?"

"Địa Mẫu Nguyên Ngọc?"

"Khổng lồ như thế Địa Mẫu Nguyên Ngọc? Làm sao có thể!"

Khi thấy cái này một khối nửa cái người thân thể cao thổ hoàng sắc ngọc thạch một khắc, phía dưới võ giả đầu tiên là chấn kinh, sau đó càng là đều không thể tin mở miệng nói.

Địa Mẫu Nguyên Ngọc, bọn hắn cũng không phải không có gặp qua.

Bình thường Địa Mẫu Nguyên Ngọc, vậy bất quá chỉ có ngón cái lớn nhỏ, mà lớn nhất Địa Mẫu Nguyên Ngọc, nhưng cũng bất quá chỉ có nắm đấm lớn nhỏ thôi.

Đã từng Sở Phong Miên tại Mỗ Mã thương hội thạch thất trong bảo khố, đạt được nhưng là một khối nắm đấm lớn nhỏ Địa Mẫu Nguyên Ngọc.

Nhưng là hiện tại cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc, lại là có chừng nửa cái người thân thể cao, đây cơ hồ là Sở Phong Miên từ Mỗ Mã thương hội trong tay mua xuống cái kia một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc mấy chục lần lớn.

"Các vị yên tâm, bình thường Địa Mẫu Nguyên Ngọc, tự nhiên là không có tư cách bên trên cái này Thiên Vân đấu giá hội áp trục liệt kê, nhưng là cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc lại là không giống bình thường, to lớn như thế, tại toàn bộ Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên trong lịch sử, đều chưa hề xuất hiện qua a."

Nhìn xem phía dưới đám người chấn kinh, Thiên Vân hội trưởng khóe miệng cũng là nổi lên một vòng dáng tươi cười mở miệng nói.

"Dạng này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc, chỉ cần là đem hoàn toàn luyện hóa, chính là đủ để khiến một vị Đế Quân đem thực lực đạt tới Đế Quân đỉnh phong, thậm chí là khả năng đủ để đủ số vị Đế Quân sử dụng."

"Giá trị lớn, liền không cần phải nói rõ."

Thiên Vân hội trưởng nói xong, chính là báo ra giá cả.

"Cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc giá cả, giá khởi điểm, tám trăm mai nhị phẩm võ đan!"

Tám trăm mai nhị phẩm võ đan!

Cái giá tiền này, đã là muốn xa xa siêu việt trước đó cái kia chút bảo vật giá cả cuối cùng.

Mà cái này, còn vẻn vẹn chỉ là cái này một khối Địa Mẫu Nguyên Ngọc giá khởi điểm.

Cái này Thiên Vân đấu giá hội cuối cùng ba kiện áp trục bảo vật, đều cùng trước đó đấu giá cái kia chút bảo vật giá trị hoàn toàn khác biệt.

Tại cái này Địa Mẫu Nguyên Ngọc giá cả xuất hiện một khắc, mọi người mới minh bạch câu nói này.

"Tám trăm mai nhị phẩm võ đan."

Cái giá tiền này vừa mới báo ra, trong hội trường cũng là biến có chút an tĩnh, cái giá tiền này, đã là ngay cả bình thường Đế Quân, đều khó có khả năng xuất ra tài phú.

Liền xem như bình thường suy bại Võ Tổ tông môn, đều chưa hẳn có thể một hơi xuất ra nhiều như thế tài phú đến, chỉ sợ cũng liền duy có một ít thực lực còn tại đỉnh phong Võ Tổ tông môn, mới có thể nắm giữ nhiều như thế một bút tài phú.

Cái giá tiền này, mặc dù có thể xưng giá trên trời, nhưng là Sở Phong Miên lại là rõ ràng cái giá tiền này cũng không tính cao, phải biết Sở Phong Miên từ Mỗ Mã thương hội bên trong mua xuống cái kia một khối nắm đấm lớn nhỏ Địa Mẫu Nguyên Ngọc, nhưng đều là tiêu tốn trọn vẹn một trăm mai nhị phẩm võ đan.

Đương nhiên cái này giá cả đã coi như là khá cao, vậy chỉ là bởi vì Sở Phong Miên nắm giữ cái này gần như vô tận tài phú, cho nên hắn còn chưa để ý, nhưng là như thế này một khối to lớn Địa Mẫu Nguyên Ngọc, lại chỉ là tám trăm mai nhị phẩm võ đan, giá cả đã rất thấp.

Đương nhiên, đây chỉ là một giá khởi điểm.

"Tám trăm mai nhị phẩm võ đan."

Rất nhanh, một thanh âm chính là vang lên, mà cái này một thanh âm, đồng dạng là tới từ hội trường phía trên trong rạp.

Đến từ cái này Thiên Vân đấu giá hội số chín ghế lô, mở miệng người nghe thanh âm, chính là một vị lão giả, mặc dù già nua, nhưng là trung khí mười phần, một câu ở giữa đều là ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, đây cũng là một vị Đế Quân cường giả.

"Đây là, Cửu Võ Đảo thái thượng trưởng lão!"

"Là Ngân Các Đế Quân!"

"Cửu Võ Đảo người, rốt cục lộ diện!"

Lão giả này thanh âm không có bất kỳ che dấu nào, cho nên khi cái này báo giá vang lên một khắc, đám người chính là đều nghe được cái này ra giá người thân phận.

Cửu Võ Đảo bên trong, cường đại nhất vị kia thái thượng trưởng lão, Ngân Các Đế Quân!

(Giấy Trắng: Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.)