Truyện Từ Lưu Thuỷ Nham Toái Quyền Bắt Đầu Tranh Bá Đô Thị (Frankenstein)

Từ Lưu Thuỷ Nham Toái Quyền Bắt Đầu Tranh Bá Đô Thị

Từ Lưu Thuỷ Nham Toái Quyền Bắt Đầu Tranh Bá Đô Thị

Tác giả:
Frankenstein
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lưu Thuỷ Nham Toái Quyền.
Mới nhất:
Chương 82: Giao Giúp Đầu Hàng (17 phút trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 27 người đánh giá