Chương 226: Kiếm trảm Chân Tiên!

Thái Hư Hóa Long Thiên

Chương 226: Kiếm trảm Chân Tiên!

Một ngày này.

Có một tôn thượng cổ tinh tú chính thần, tập sát Đại Đức Thánh Triều trấn Bắc Quân doanh, bị khốn tại quân trận bên trong, bị trấn Bắc Quân tướng lĩnh Sở Giang đem người chém giết tại chỗ, tiên thần vẫn lạc, đại đạo rung chuyển!

Đại Đức Thánh Triều Đế Sư phủ đệ Nhị tiên sinh Thần Minh, giết tới Thiên Vụ Hải Vực, tru diệt âm thầm tiềm ẩn phía trên cổ tiên thần!

Đại Đức Thánh Triều Tuần Sát Ti báo cáo Đại Sở dư nghiệt chỗ, nơi đó quan phủ liên hợp trú quân, chém giết trên ngàn Đại Sở dư nghiệt!

Các nơi người tu hành, bởi vì các loại nguyên nhân, gây nên các nơi phản loạn, đều bị quan phủ chém giết, Tụ Thánh Sơn phương diện lập xuống nghiêm lệnh, Đại Đức Thánh Triều cảnh nội, như có tao ngộ oan khuất người, có thể lên báo Tuần Sát Ti, sẽ làm tra rõ vụ án, nhưng như có phản loạn tiến hành người, vô luận ra sao nguyên do, tất tru giết chi!

Lại qua một ngày.

Đại Đức Thánh Triều tướng lĩnh Bạch Khánh, suất ngàn vạn đại quân, đặt chân nguyên Đại Sở vương triều biên cảnh, lấy hai mươi chín vạn tinh nhuệ tử trận đại giới, chém giết bốn tôn thượng cổ đúc đỉnh tiên thần!

Nhưng lại ngày hôm đó, có ba vị đúc đỉnh phía trên chân tiên, liên thủ mà đến, công phá Đại Đức Thánh Triều bắc bộ biên cảnh, tạo thành trăm vạn tướng sĩ vẫn lạc, càng có một tôn Chân Tiên giết tới Đại Đức Thánh Triều quốc thổ cảnh nội, đưa tay ở giữa, hủy diệt sáu ngàn dặm đại địa.

"Muốn chết!"

Bỗng nhiên ở giữa, có quát lạnh một tiếng.

Nhưng gặp thiên địa chi lực ngưng tụ, thương khung hóa ra một thanh đế kiếm!

Vị này chuẩn bị đại khai sát giới, tiếp tục đồ diệt Đại Đức Thánh Triều các nơi chân tiên, tại kinh hãi bên trong, sử xuất độn quang, liền muốn chạy ra Đại Đức Thánh Triều cương vực.

Hắn sở dĩ dám vào Đại Đức Thánh Triều, chính là nhận định tự thân độn quang tốc độ, hơn xa Chân Tiên, có thể so với Đại La Kim Tiên cấp độ.

Phóng nhãn Đại Đức Thánh Triều, thượng tầng quan viên cùng tướng lĩnh, bản thân tu vi cũng không đủ Chân Tiên cấp độ, có lẽ mượn nhờ Đại Đức Thánh Triều quan ấn hoặc là quân lệnh, có thể cùng Chân Tiên sóng vai, thậm chí suất quân xuất chinh, có thể trảm Chân Tiên, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một vị tướng lĩnh hoặc là quan viên, có thể chặn đứng có tốc độ cực nhanh độn pháp hắn.

Nhưng hắn lại không có ngờ tới, Đại Đức Thánh Triều phản ứng mãnh liệt như thế, càng là như vậy mau lẹ, càng thêm không có ngờ tới, vị kia ở cao vị Đại Đức Long Quân, vậy mà tự mình xuất thủ!


Cứ việc Trang Minh là hậu thế người tu hành, nhưng tu hành chi đạo, đạt giả vi tiên, cử động lần này không khác lấy lớn hiếp nhỏ!

"Chém!"

Nhưng gặp một kiếm kia, càn quét thương khung!

Cái này một tôn Chân Tiên, bị chém xuống bụi bặm!

Từ nơi sâu xa, vận thế ngưng kết, thành Câu Thần Cấm Thuật, đem kia Chân Tiên đạo quả, hợp ở trong đó!

Một kiếm phía dưới, Chân Tiên vẫn lạc!

"Mau bỏ đi!"

Ngay tại tiến đánh trấn Bắc Quân hai tôn Chân Tiên, đều kinh hãi, lập tức rút khỏi Đại Đức Thánh Triều biên cảnh bên ngoài, độn quang chớp mắt mà đi, bỏ trốn mất dạng.

Đế kiếm ngưng tụ, tại Đại Đức Thánh Triều cảnh nội, lại không thể xuất ngoại cảnh bên ngoài.

Hai tôn Chân Tiên sống sót sau tai nạn, trong lòng rung động vạn phần, nhưng cũng cực kì may mắn.

——

Một trận chiến phía dưới, các phương kinh hãi!

Chân Tiên hạng người, một kiếm mà diệt!

Mà Đại Đức Long Quân Trang Minh, lại ngay cả chân thân đều chưa từng xuất hiện, chỉ là ngưng tụ quốc vận, liền có thể chém giết Chân Tiên!

Cũng tức là nói, Đại Đức Thánh Triều cảnh nội, chỉ cần Trang Minh một ý niệm, dù là Chân Tiên đều không thể né qua kiếp số, có lẽ chỉ có Đại La Kim Tiên cấp số tồn tại, mới có thể chống cự dạng này một kiếm, thế nhưng là... Dù có Đại La Kim Tiên có thể chống cự dạng này kiếm, lại làm sao có thể thoát thân?

Nếu không thể thoát thân, đợi Trang Minh chân thân giá lâm, đại thần thông giả trở xuống, ai có thể sống sót?

Mà ở dạng này chấn nhiếp bát phương kiếm quang phía dưới, nhưng lại một loại khác thanh âm truyền ra!

"Trang Minh một kiếm, chỉ ở Đại Đức Thánh Triều!"

"Chúng ta không cần xâm nhập Đại Đức Thánh Triều, chỉ cần công hắn biên cảnh, giết hắn biên quân, đủ để suy yếu hắn Đại Đức Thánh Triều chi quân lực, yếu bớt hắn Đại Đức Thánh Triều chi quốc lực."

"Chỉ cần đúc đỉnh tiên thần chi bên trên, có Chân Tiên đẳng cấp tu vi, liền không sợ Đại Đức Thánh Triều tướng lĩnh cùng quan viên, dù là Đại Đức Thánh Triều tinh nhuệ cũng khó có thể vây giết một tôn cố ý chạy trốn Chân Tiên."

"Các phương Chân Tiên, chỉ cần không thâm nhập Đại Đức Thánh Triều cảnh nội, liền sẽ không bị Trang Minh một kiếm chém giết!"

"Đã có hai vị Chân Tiên đẳng cấp đạo hữu, tiến đánh Đại Đức Thánh Triều biên quân, thong dong bỏ chạy, bình yên vô sự, không có bị Trang Minh giết chết!"

"Chỉ cần dựa theo này phương pháp, liền có thể bảo vệ tự thân không việc gì, từ đó tiến đánh Đại Đức Thánh Triều, ngăn cản Đại Đức Thánh Triều tiến một bước lớn mạnh!"

"Đại Đức Thánh Triều dã tâm bừng bừng, vạn giới đều biết, như chần chờ không chừng, ngày sau sớm muộn sẽ bị Đại Đức Thánh Triều thống trị!"

...

Đủ loại truyền ngôn, lưu đến các phương.

Đại Đức Thánh Triều chuẩn bị khuếch trương dã tâm, xác thực đã cực kì rõ ràng.

Trước lần hai tôn Chân Tiên, tiến đánh Đại Đức Thánh Triều biên cảnh, thành công bỏ chạy, cũng không phải bí ẩn sự tình.

Thậm chí việc này lưu truyền ra đi, chính là hai vị kia Chân Tiên chủ động truyền bá.

——

Tụ Thánh Sơn bên trong.

"Giám sát ti phải chăng tra được kia hai tôn Chân Tiên chỗ?"

"Trước mắt đã có manh mối, trong vòng ba ngày nhất định có thể điều tra!"

"Cái này hai tôn Chân Tiên để cho ta Đại Đức Thánh Triều tướng sĩ tử thương thảm trọng, bây giờ bị bọn hắn đào thoát mà đi, bên ngoài tổn hại ta Đại Đức Thánh Triều uy danh, để cái khác Chân Tiên hạng người giảm đi đối ta Đại Đức Thánh Triều e ngại, tại bên trong càng mất ta Đại Đức Thánh Triều nhuệ khí, dẫn đến lòng người lưu động, quân tâm bất ổn."

"Cái này hai tôn Chân Tiên, tất yếu chém giết, mới có thể cứu danh dự, mới có thể để cho cái khác tiên thần e ngại, thậm chí... Tìm hiểu nguồn gốc, chém giết càng nhiều tiên thần, liền sẽ để các phương biết được, lần này là ta Đại Đức Thánh Triều vì thả dây dài, câu cá lớn, tru sát phía sau người chủ sự, nếu không kia hai tôn Chân Tiên cũng trốn không thoát."

"Càng quan trọng hơn là, hai tôn Chân Tiên đạo quả, mười phần khó được."

Lưu Việt Hiên nói như vậy đến, nhìn về phía bên cạnh Cao Sư, nói: "Chỉ bất quá, Đại Đức Thánh Triều mặc dù cường đại, nhưng cũng vẫn chỉ là tại vừa mới quật khởi tình trạng, không có gì ngoài Long Quân Trang Minh uy thế vô song, còn lại tướng lĩnh cùng quan viên, đều không chém giết Chân Tiên chi lực... Như suất đại quân xuất chinh, thanh thế quá thịnh, khó mà vây giết, lại càng dễ lâm vào các phương cạm bẫy bên trong, không duyên cớ hao tổn ta Đại Đức Thánh Triều tinh nhuệ tướng sĩ."

Cao Sư nhíu mày nói: "Chẳng lẽ muốn Long Quân tự mình xuất thủ?"

Lưu Việt Hiên nói: "Long Quân xuất thủ, cũng là chưa chắc không thể, chỉ cần hắn tự mình xuất thủ, dù là Chân Tiên cũng ngăn không được một kích, chỉ cần lấy thế sét đánh lôi đình trấn sát các phương tiên thần, đủ để hình thành chấn nhiếp! Mà lại, lần này Long Quân xuất thủ, liền cũng có thể để các phương biết được, phạm ta Đại Đức Thánh Triều người, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, vô luận hắn cường đại cỡ nào, nhất định gặp ta Đại Đức Thánh Triều truy sát, thậm chí, hắn càng là cường đại, liền sẽ dẫn xuất ta Đại Đức Thánh Triều càng là tồn tại cường đại!"

Cao Sư nghe vậy, trầm ngâm nói: "Long Quân chính là người cầm quyền, chí cao vô thượng, mọi thứ tự thân đi làm, ra tay giết địch, xông pha chiến đấu, còn thể thống gì? Cái này chẳng lẽ không phải lộ ra ta Đại Đức Thánh Triều không người?"

Lưu Việt Hiên gật đầu nói: "Bây giờ đúng là ta Đại Đức Thánh Triều không người, mới có tướng soái không có tác dụng lớn cục diện, cần Long Quân tự mình xuất thủ, bất quá cũng đúng như lão sư lời nói, Long Quân xuất thủ, các phương liền biết, ta Đại Đức Thánh Triều không người... Lần này không cần Long Quân xuất thủ, ta muốn cùng Kha Thiên Sư liên thủ, tăng thêm Lục Hợp, Bạch Khánh, Liễu Hà bọn người, kết thành sát trận, nhất cử trấn sát đại địch!"