Chương 231: Quân lâm vạn giới 【 ba 】

Thái Hư Hóa Long Thiên

Chương 231: Quân lâm vạn giới 【 ba 】

Đại Đức Thánh Triều, Tụ Thánh Sơn!

"Thiên Nam giới các phương đồng đều đã quét sạch, các phương tiên thần đa số dời đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, đồng đều đã chém giết."

Cao Sư nói: "Bây giờ lưỡng giới triệt để chưởng khống, bao quát biên giới chỗ, đều tính vào Đại Đức Thánh Triều cương vực bên trong."

Đại Sở vương triều năm đó bị đánh tan, tinh nhuệ căn cơ bị Sở Đế dẫn tới Thiên Nam giới, cướp đoạt trước kia Huyền Vương cương vực, bình định lại Đại Sở!

Sau đó Đại Sở vương triều ổn định lại, bốn phía chinh chiến, đem trước kia Thiên Nam giới thế lực khắp nơi, các nơi tiên tông, các đại gia tộc... Hoặc là chiêu hàng, hoặc là tiến đánh, dần dần lớn mạnh, cơ hồ đem Thiên Nam giới tám thành trở lên địa giới thu phục.

Mà cũng là tại trong lúc này, Long Vệ Cổ Sơn lập xuống chiến công hiển hách, trở thành Đại Sở đệ nhất danh tướng.

Thiên Nam giới tám thành địa giới, chính là Đại Sở vương triều cương vực.

Mà còn lại hai thành chỗ, đều là hoang vu rất dã chi địa, cho nên bị Đại Sở vương triều chỗ từ bỏ.

Nhưng mà Trang Minh muốn, là một giới chi lực, dù là cái này vắng vẻ hoang vu, rất dã chi địa, vẫn là hắn Đại Đức Thánh Triều quốc thổ cảnh nội.

"Tiếp xuống vững chắc các nơi, đại quân thừa thế, tiếp tục tiến đánh!"

Trang Minh nói một tiếng, nhìn về phía Cao Sư, nói: "Ngươi biết ý của trẫm."

Cao Sư thần sắc nghiêm túc, gật đầu nói: "Tiếp xuống cũng chỉ có thể là toàn diện khai chiến, lần này chúng ta thừa dịp Bắc Vực phong ấn chưa đả thông, quét sạch tại Đông châu cùng Thiên Nam giới ẩn tàng thượng cổ tiên thần, trong đó không thiếu Thiên Đình Tiên quan... Cái này đã để Thiên Đình tiên thần đã nhận ra mánh khóe, bây giờ Bắc Vực phong cấm có mở ra dấu hiệu, lần này đi tiến đánh Thiên Hoang, tất nhiên sẽ dẫn động Bắc Vực Thiên Giới đến giúp."

Trang Minh gật đầu nói: "Trẫm đã biết, cho nên Vĩnh Hằng công chúa chân thân, liền tại Bắc Vực Thiên Giới, thống ngự Đại Đức Thánh Triều nâng đỡ thế lực khắp nơi, Cổ Sơn cùng Trấn Nhạc đã mang theo Chân Long vệ chui vào Bắc Vực, đợi cho khi đó... Liền có thể chặn đánh!"

Trừ cái đó ra, Đại Uyên cùng Động Huyền Tiên Đình hồ, thuộc về Thiên Hoang bắc bộ.

Đại Đức Thánh Triều sẽ lấy Đại Uyên cùng Động Huyền Tiên Đình hồ làm ranh giới, đem Bắc Vực cùng Thiên Hoang, chia cắt ra tới.

Lưu Việt Hiên bày ra hai đạo phòng tuyến.

Thứ nhất chính là Bắc Vực Thiên Giới nâng đỡ lên thế lực, tại Vĩnh Hằng công chúa thống soái phía dưới, có thể ngăn cản nhiều ít Thiên Đình tiên thần.

Cái thứ hai là Đại Uyên cùng Động Huyền Tiên Đình hồ, có thể ngăn trở nhiều ít vi phạm mà đến tiên thần, trừ cái đó ra... Đại Uyên cùng Động Huyền Tiên Đình hồ, còn muốn ứng phó Thiên Hoang Đạo Cung Bắc thượng tụ hợp tiên thần nhóm!

"Ta Đại Đức Thánh Triều công phá Thiên Hoang Đạo Cung, tuyệt không phải việc khó!"

Cao Sư nói: "Dù là Đạo Cung là cổ lão truyền thừa, dù là có Thiên Vương Điện thứ ba Tiên Vương tụ tập nhiều người thượng cổ tiên thần, ta Đại Đức Thánh Triều gót sắt y nguyên có thể đem chi san bằng! Nhưng là... Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành!"

Lúc trước tiến đánh Đại Sở vương triều, còn tốn thời gian không ít, cuối cùng vẫn là Long Quân Trang Minh tự mình tiến về Đại Sở vương thành, đối chiến Sở Đế, lấy Đế Hoàng chi chiến, định hai nước thắng bại, miễn đi thương vong to lớn cùng tổn thất, cũng miễn đi đến tiếp sau chiến hỏa liên miên tuế nguyệt.

Đạo Cung bây giờ sẽ không thua Đại Đức Thánh Triều, thậm chí tụ tập các phương tiên thần chi về sau, sẽ mạnh hơn Đại Đức Thánh Triều.

Mà Sở Đế nguyên hàng, Đạo Cung chỉ sợ sẽ không hàng.

Nếu là như vậy, trận chiến này tuyệt không phải thời gian ngắn ngày nhưng bình định!

Như vậy càng lớn áp lực, phải rơi vào Bắc Vực Thiên Giới bên trong nâng đỡ lên thế lực, cũng sẽ rơi vào Đại Uyên cùng Động Huyền Tiên Đình hồ chỗ... Bọn hắn phải chăng có thể chèo chống cái này lâu dài tuế nguyệt?

Chiến tranh tất nhiên là cần tiêu hao!

Đại Đức Thánh Triều tiến đánh Thiên Hoang Đạo Cung đồng thời, tự nhiên khó tránh khỏi tổn binh hao tướng, cũng khó tránh khỏi tiêu hao tài lực vật lực, thậm chí tiêu hao quốc vận.

Không chỉ là tiền tuyến tướng sĩ tại dục huyết phấn chiến, trong nước quan viên cùng bách tính, đều đem gánh chịu áp lực cực lớn.

Như Thiên Công phủ, như đan Đạo bộ, như Hộ bộ cùng binh bộ các nơi, cũng tất nhiên phải nhẫn thụ lấy to lớn tiêu hao, thậm chí muốn sau khi chuẩn bị xong lực không kế tình trạng, rốt cuộc Đại Đức Thánh Triều thành lập hơn trăm năm, nội tình cuối cùng không bằng Thượng Cổ thời đại những cái kia ức vạn năm đỉnh tiêm truyền thừa!

"Như lại có trăm năm quang cảnh, ta Đại Đức Thánh Triều tất nhiên có thể tuỳ tiện quét ngang vạn giới , bất kỳ cái gì thế lực đều không thể ngăn cản, đáng tiếc không có càng nhiều thời điểm..."

Trang Minh hơi nhắm mắt, trầm thấp nói: "Giữa hư không đại đạo dây dưa không ngớt, đại thần thông giả nhóm cùng Thương Thiên đại đạo chi tranh, có hướng ta Đại Đức Thánh Triều nghiêng dấu hiệu..."

Cao Sư run lên, mới nói: "Cũng tức là nói, đại thần thông giả chiến trường, có lẽ muốn từ vô tận hư không bên trong, chuyển qua ta Đại Đức Thánh Triều?"

Trang Minh gật đầu nói: "Đây là Thương Thiên cùng chư vị đại thần thông giả chung nhận thức, Thương Thiên không cho phép trẫm thân chứng đại đạo mà tiến một bước tước đoạt hắn quyền hành, mà đại thần thông giả nhóm cần trẫm nhúng tay trận chiến này, ảnh hưởng thắng bại... Càng quan trọng hơn là, bọn hắn sẽ không ở cho phép trẫm tiến một bước lớn mạnh! Trong vòng mười năm, đại thần thông giả chiến đến ta Đại Đức Thánh Triều cảnh nội, như vậy ta Đại Đức Thánh Triều tựa như năm đó Bắc Vực Thiên Đình đồng dạng, hóa thành phế tích."

Cao Sư trầm giọng nói: "Bọn hắn đây là bức bách Long Quân trước thời gian tiến vào đại thần thông giả chiến trường!"

Trang Minh nói: "Nếu không tiến vào chiến trường, bọn hắn chiến trường liền rơi vào Đại Đức Thánh Triều, như vậy toà này cường thịnh vương triều chắc chắn hủy diệt, trẫm đồng dạng sẽ rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Cho nên, tại chiến trường chuyển qua ta Đại Đức Thánh Triều trước đỉnh đầu, trẫm nhất định phải chủ động nghênh chiến, tham dự trong đó, đem chiến trường dẫn ra, rời xa ta Đại Đức Thánh Triều chỗ..."

Cao Sư nói: "Cho nên Long Quân vội vã đánh xuống Thiên Hoang, nhất thống tam giới, dù là không có lấy thân chứng đạo, nhưng có tam giới hợp lực Long Quân, đến lúc đó tại đại thần thông giả trên chiến trường, cũng là cực mạnh vị kia!"

Trang Minh gật đầu nói: "Đánh xuống Thiên Hoang về sau, tam giới hợp nhất, các ngươi như có thể thu thập tàn cuộc, phát triển thêm một bước, vững chắc chưởng khống, trẫm lực lượng sẽ ngày càng tăng lên, có lẽ sẽ không kém hơn năm đó Nam Thiên thần tướng... Còn nếu là tam giới hợp nhất, lại lấy thân chứng đạo, có lẽ sẽ không kém hơn đương kim vị này đạo quả không trọn vẹn Thiên Đế!"

Cao Sư ngừng tạm, nói: "Như trên dưới một lòng, Long Quân tiến vào đại thần thông giả chiến trường về sau, chúng ta vẫn có thể thu thập chiến hậu tàn cuộc, vững chắc quốc vận... Nhưng là, nước không thể một ngày không có vua!"

Trang Minh lâm vào trầm mặc ở trong.

Cao Sư tiếp tục nói: "Long Quân như tại, Đại Đức Thánh Triều tất nhiên trên dưới một lòng, nhưng là Long Quân một khi rời đi, thời gian ngắn trong ngày có lẽ có thể duy trì quốc vận, nhưng trường kỳ xuống tới, chỉ sợ khó mà ổn định!"

Năm đó Long Quân Trang Minh, lâm vào hư không khe hở, lưu lạc hạ giới, đều nhờ vào lấy Tụ Thánh Sơn chư vị chân truyền đệ tử chủ sự.

Nhưng dù là như thế, dưới đáy vẫn có không ít ma sát.

Cho dù là bây giờ, Long Quân Trang Minh tọa trấn Tụ Thánh Sơn, nhưng y nguyên khó mà làm cho cả Đại Đức Thánh Triều bền chắc như thép.

Bây giờ Đại Đức Thánh Triều đã có rất nhiều phe phái, tỷ như Chân Long vệ, chính là thượng cổ truyền thừa xuống Long Vệ bộ lạc... Mà lại có Huyết Long vệ, thì là như Nhạc Đình một loại, tắm rửa Long Huyết Thánh Trì hạng người.

Mà tại Huyết Long vệ bên trong, các bộ lai lịch khác biệt, vẫn có khác biệt phe phái.

Lại có Chân Long bên trong học phủ học sinh, đồng xuất một vực giả, chính là đồng hương, khó tránh khỏi thân cận.

Mà bất luận là Chân Long học phủ vẫn là trên triều đình, cũng điểm quân bộ, Thiên Công phủ, đan Đạo bộ các loại phe phái.

Liền xem như cùng một phe phái bên trong, mọi người giao tình sâu cạn khác biệt, mọi người huyết mạch xa gần khác biệt, không khỏi sẽ có thân sơ có khác.

Bọn hắn đều đối Đại Đức Thánh Triều trung thành tuyệt đối, cũng đều đối Long Quân Trang Minh trung tâm không hai, nhưng riêng phần mình phe phái, mọi người quan hệ, các loại xa gần thân sơ, lại khó mà ngăn chặn.

Trang Minh ở cao vị, có thể đối phía dưới đối xử như nhau.

Nhưng mỗi người bọn họ vẫn có giới hạn.

Những này giới hạn, tại Trang Minh tọa trấn phía dưới, sẽ không trở thành tai hoạ.

Nhưng nếu Long Quân rời đi, chính là sụp đổ bắt đầu.

Trang Minh thở ra một hơi, nhìn về phía Thiên Khung, nói: "Đây chính là bọn họ tính toán, trẫm một khi rời đi, thời gian ngắn trong ngày còn có thể ổn định, nhưng lại khó mà lâu dài, tự thân liền cũng khó tránh khỏi dần dần suy yếu... Khi tiến vào đại thần thông giả chiến trường mới bắt đầu, có lẽ có thể cùng bọn hắn sóng vai, nhưng đến hậu kỳ, liền chỉ có thể mặc cho bọn hắn nắm, sinh tử từ người, cho nên trong mắt bọn hắn, vô luận giờ phút này Đại Đức Thánh Triều cỡ nào cường thịnh, vô luận trẫm đã có như thế nào bản lĩnh, cuối cùng vẫn chỉ là một cái mặc cho bọn hắn bài bố hậu bối mà thôi."

Chính là bởi vậy, mới muốn tại chiến trường sắp giáng lâm trước đó, thống hợp tam giới chi lực!

Chỉ có tại chiến trường giáng lâm trước đó, trở nên càng thêm cường đại, mới là duy nhất sinh lộ!