Truyện Thái Hư Hóa Long Thiên (Lục Nguyệt Quan Chủ)

Thái Hư Hóa Long Thiên

Thái Hư Hóa Long Thiên

Tác giả:
Lục Nguyệt Quan Chủ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: cá trong chậu đầy ba ngàn sáu trăm
Mới nhất:
Chương 234: Lôi bộ chư thần! (6 giờ trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 2 người đánh giá
Một ngày kia, Long thăng cửu thiên, ngao du vạn giới.

Long tức là ta, ta tức là Long —— Trang Minh.

——

p/s: main IQ cao đấu trí đấu sức cân não