Truyện Đô Thị Tiểu Ca (Evil777)

Đô Thị Tiểu Ca

Đô Thị Tiểu Ca

Tác giả:
Evil777
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Thú Vị ?
Mới nhất:
Chương 2: CÚT!!! (1 tuần trước)

Đánh giá

Tiểu tử nhát như thỏ đế hay đại ca giang hồ ?
Tương lai bần hàn hay cuộc sống giàu sang ?
Thân hình nhỏ con chắc gì cái "đó" cũng nhỏ?
Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi to đùng...

Không ai biết, mà biết cũng không ai nói !!!