Truyện Vô Song Tà Đế (Anhtuanvtboy)

Vô Song Tà Đế

Vô Song Tà Đế

Tác giả:
Anhtuanvtboy
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vô name
Mới nhất:
Chương 4: Tế đàn gia tộc (1 tuần trước)

Đánh giá

7.2
Đã có 5 người đánh giá
Ở thế giới này, một thế giới không có đấu khí, có chăng chỉ là linh lực vĩ đại, Vô Song Tà Đế nói về một nhân vật tên là Vô Song, hắn 1 đường xuyên việt tới Ám Ma đại lục-một đại lục huyền bí và thần diệu nhất trong 32 đại lục lớn nhỏ của Đại Thiên thế gjới , trong thiên hạ này cường giả vi tôn, hắn là một nhân vật vừa chính vừa tà,chỉ làm việc không thẹn với lòng mình. Hắn từ 1 tên phế vật của Minh gia và dần dần trưởng thành trên con đường trở thành cường giả tối cao của Đại Thiên thế giới.