Truyện Vạn Giới Cô Tịch ([email protected])

Vạn Giới Cô Tịch

Vạn Giới Cô Tịch

Tác giả:
[email protected]
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Kết thúc và khởi đầu mới
Mới nhất:
Chương 2 : Hokage thế giới (1 tháng trước)

Đánh giá

7
Đã có 4 người đánh giá
Câu chuyện về một thanh niên Việt Nam cảm thấy lạc lỏng giữa cuộc đời và được chu du giữa các thế giới
( Truyện được xuyên qua vô vàn thế giới , có thế giới là truyện , là điện ảnh , có khi là cả 2 kết hợp nên đừng mong là câu chuyện sẽ dựa trên nguyên tác )