Truyện Tuyệt Hy Thần Thủ (tobegod2351999)

Người con gái mà hắn yêu thương nhất vì mạng sống của bản thân mà lừa hắn vào chỗ chết hắn không trách cô ta .... hắn chỉ có thể trách bản thân mình quá vô dụng!
NHƯNG.....hắn chỉ bị đẩy vào " chỗ chết " chứ không ai nói hắn chết cả.
"Không chết là còn hy vọng "
"còn biết tuyệt vọng nghĩa là còn sống "
nhưng phải công nhận số hắn quá đen rồi chỉ vì quá đói mà hắn ăn hết cả rổ tuyệt vọng hoa ...... cuộc sống của hắn từ giờ sẽ ra sao ? sống ? chết ? tuyệt vọng? hy vọng ? đâu mới là chân lý ? đâu mới là con đường đúng đắn ?.....
Ghi chú: vì để thích hợp cho nhiều lứa tuổi tác giả đã quyết định giảm bớt độ “hắc" của bộ truyện này bạn nào có nhu cầu thử can đảm với bản gốc thì cứ cmt phía dưới.