Truyện Tu Chân Chi Giới (PhongLai)

Tu Chân Chi Giới

Tu Chân Chi Giới

Tác giả:
PhongLai
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hồi ức
Mới nhất:
Chương 78: Đụng phải cực phẩm (2 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 7 người đánh giá
Văn án:

“Nhân đạo thì sao”
“Yêu đạo thì lại thế nào”
“Ta có thể phụ cả thiên hạ đại đạo, cũng không phụ ngươi”
“Ta còn có thể chứng minh sao”
“Đã không còn kịp nữa rồi”
“Đời này ta không yêu, không hận, không buồn cũng không vui”
“Còn ngươi thì thế nào”
Gặp gỡ là duyên, đi qua đời nhau là sự an bài của định mệnh.
……………………………
“AAAAAA”
“Ngươi tỉnh lại cho ta”
“Ta còn chưa có cho phép ngươi chết”
“Ngươi dám chết ta đem cả thiên hạ đại đạo này chôn cùng ngươi”…….