Truyện Trọng Sinh Chi Trù Nghệ Đại Sư (Duyệt Hấp Loại)

Trọng Sinh Chi Trù Nghệ Đại Sư

Trọng Sinh Chi Trù Nghệ Đại Sư

Tác giả:
Duyệt Hấp Loại
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Không muốn làm đầu bếp kẻ tham ăn, không phải ăn ngon hàng
Mới nhất:
Chương 196: Bị lạc hay không (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 9 người đánh giá
Ở trong này một cái ưu tú bếp trưởng, ủng không còn có với tác gia, nhà khoa học, ngôi sao địa vị.

Mà khi Lý Hiểu Nhiên đi tới nơi này sau khi, lộng lẫy mỹ thực giới, lại thêm ra một cái 'Tài nấu nướng đại sư' .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Truyện làm theo yêu cầu