Truyện Tối Cường Trang Bức Hệ Thống (maiquangminh)

Tối Cường Trang Bức Hệ Thống

Tối Cường Trang Bức Hệ Thống

Tác giả:
maiquangminh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Xuyên qua ta có hệ thống
Mới nhất:
Chương 6 : Biến thân (1 năm trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Nghe nói trang bức là một môn nghệ thuật, về phần trang bức cảnh giới tối cao là cái gì, ngươi liền muốn hỏi Mạc Vấn Thiên, bởi vì nếu như hắn không có ở đây trang bức, vậy thì nhất định là tại đi trang bức trên đường.

Vạn Xuân đế đô bên ngoài, một vị thô y lậu áo thiếu niên lang nhìn xem mặt trời lặn ánh chiều tà, lộ ra dáng tươi cười. . .

Cảnh giới tu luyện :

Luyện Thể Cảnh, Luyện Khí Cảnh, Trúc Cơ kỳ, Kết Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Anh Biến Kỳ, Luyện Hư kỳ, Hợp Thể kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ...