Truyện Toàn Chức Nông Phu (Thiết bất quải)

Toàn Chức Nông Phu

Toàn Chức Nông Phu

Tác giả:
Thiết bất quải
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: sinh viên hồi hương
Mới nhất:
Chương 414: Cống phẩm (2 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 4 người đánh giá
Thành thị lục hóa công việc Trương Phàm bị vô duyên từ sa thải , mất hết ý chí bên dưới hồi hương , tại sửa sang lại di vật thời điểm ngẫu nhiên được thần kỳ Quan Âm tịnh bình.

Tịnh bình có một không gian , nội tồn một vũng đầm nước , đầm nước có thúc đẩy sinh trưởng động thực vật sinh trưởng , sửa đổi sinh vật công hiệu.

Có mang thần kỳ tịnh bình , ở lại nông thôn Trương Phàm giống vậy có thể làm được một sự nghiệp lẫy lừng , dẫn dắt thôn dân làm kiếm tiền , cùng đi làm giàu con đường.

Có thần kỳ tịnh bình , trồng rau , hái quả , dắt chó đi dạo , nuôi cá...

p/s: móa giới thiệu nuôi chó mà đến chương mới nhất chưa thấy nuôi con chó nào ...