Truyện Tiên Tri Mời Dừng Bước ([email protected])

Tiên Tri Mời Dừng Bước

Tiên Tri Mời Dừng Bước

Tác giả:
[email protected]
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tiên Tri trước khi gặp kỳ ngộ
Mới nhất:
Chương 4: Ta muốn làm quốc sư (1) (1 tháng trước)

Đánh giá

Đại đạo ba ngàn
Cần cù chuyên nhất
Kỳ ngộ tài bảo
Phương chứng pháp tắc
Thế gian này có hàng ngàn hàng vạn, có bao nhiêu ai biết được? Đại đạo lớn đến vậy, nhưng xét đến cùng chỉ có một mà thôi, đại đạo đến giản ý là vậy. Nhưng dù thế nào, trên con đường tu luyện gần sát đại đạo không có một là có lối tắt, không có đường cho kẻ lười biếng, không làm việc đàng hoàng.
Thiên Âm tự nhận là một đứa không làm việc đàng hoàng nhưng mọi người lại nói cô là Tiên Tri. Mà khi Tiên Tri gặp kỳ ngộ, thiên hạ tuy không điên đảo nhưng cũng đủ gà bay chó sủa.