Truyện Thứ Nguyên Trọng Điệp (Trandinhanh)

Thứ Nguyên Trọng Điệp

Thứ Nguyên Trọng Điệp

Tác giả:
Trandinhanh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Kẻ lớn mật
Mới nhất:
Chương 1 : Kẻ lớn mật (3 tháng trước)

Đánh giá

7
Đã có 3 người đánh giá
Bị giao cho sứ mạng cứu lấy tất cả . Liệu main có làm được không . Hãy chứng kiến hành trình đi qua từng thế giới để có sức mạnh cứu tất cả
- Ác cũng được mà thiện cũng được chỉ cần là sức mạnh thì các ngươi là của ta