Truyện Ta Muốn Làm Quỷ Sai???? (BlackWiner)

Ta Muốn Làm Quỷ Sai????

Ta Muốn Làm Quỷ Sai????

Tác giả:
BlackWiner
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 Ma Bệnh Lê Văn
Mới nhất:
Chương 5: Bắt Ngay Tại Giường. (3 tháng trước)

Đánh giá

Các thần tiên của trời cao tìm truyền nhân. Mỗi người đến nhân gian tìm ng thích hợp truyền bản sách ghi lại cách tu luyện và nhiệm vụ của từng chức vụ. Lê Văn thể chất đặc biệt từ nhỏ bệnh tật quấn thâ trị xong thì lại bệnh. Một lần vừa từ bệnh viện ra chẵn may gặp 2 lão già truyền cho 2 quyển sách mới tinh ghi lại những cách bắt quỷ và dẫn quỷ. Tưởng bị gạt cậu mang về vức trong xó xỉnh nào đó. Về sau gặp bệnh nặng, không ngờ cậu nhìn thấy yêu ma gần mình không dưới chục con hấp hấp cái gì đó từ người cậu. Trong lúc nguy hiểm cậu quyết định dùng cách bắt quỷ trong sách của 2 lão già không ngờ thành công. Từ đó cậu mới biết đó là 2 lão già đó là hắc bạch vô thường của địa ngục. Dần dần càng ngày yêu ma đến tìm cậu càng mạnh.
Lý do là gì?
Tại sao ma nữ nửa đêm rên rĩ?
Tại sao cậu đi đến đâu thì người chết đến đó?
Tại sao yêu ma tìm cậu có đi k có về?
Tại sao những truyền nhân của các vị thần tiên khác không dám gặp cậu?
Tại sao Diêm Vương và phán quan tình cảm có vết rách?
Tất cả đc trả lời trong Ta Muốn Làm Quỷ Sai...