Truyện Sơn Dã Tạp Gia (Hải Lam Thì Kiến Kình)

Sơn Dã Tạp Gia

Sơn Dã Tạp Gia

Tác giả:
Hải Lam Thì Kiến Kình
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Chữa bệnh sự cố
Mới nhất:
Chương 127: Sinh con đương như Lý Trường Thanh (9 giờ trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 16 người đánh giá
Khóa lại "Chư Tử Bách gia" trò chơi, ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm.

Nhàn đến trồng làm ruộng, đọc đọc sách, nhìn xem bệnh, ngẫu nhiên làm một chút nghề mộc công việc...

Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác có đông đảo danh lưu cự tinh ùn ùn kéo đến, chỉ cầu thấy một lần?

Link Trung: http://book.qidian.com/info/1009556972