Truyện Siêu Cấp Phú Hào Tu Tiên Truyện (darksky)

Siêu Cấp Phú Hào Tu Tiên Truyện

Siêu Cấp Phú Hào Tu Tiên Truyện

Tác giả:
darksky
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sống lại thời niên thiếu
Mới nhất:
Chương 2: Hệ thống Phú Hào (1 tháng trước)

Đánh giá

3
Đã có 1 người đánh giá
Gã bán trà đá Bá Kiến cả đời thất bại chết đi mang theo hệ thống phú hào tu tiên trọng sinh trở lại tuổi mười lăm, một đường thẳng tiến đến đỉnh nhân sinh...