Truyện Sáng Thế Thần - Trần Thiên Nguyên ([email protected])

Sáng Thế Thần - Trần Thiên Nguyên

Sáng Thế Thần - Trần Thiên Nguyên

Tác giả:
[email protected]
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Việt Nam, 1/1/2018.
Mới nhất:
Chương 3: Tu luyện lại từ đầu (2 tháng trước)

Đánh giá

Trần Thiên Nguyên - môn chủ đồng thời là khai phái tổ sư Thiên Nguyên tông. Tu vi bán tiên, làm việc thẳng thắng, quyết đoán. Bị dị tộc đuổi tận giết tuyệt, tông môn bị diệt, hắn gặp phải cơ may, sống lại lần nữa, tu luyện từ đầu, gầy dựng tông môn, diết đến tiên giới, trảm trừ dị tộc, bước lên đỉnh cao, tự tạo một thế giới mới của riêng mình.
Cảnh giới gồm Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh,....