Truyện Phù Sinh Tử (tiendao)

Phù Sinh Tử

Phù Sinh Tử

Tác giả:
tiendao
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thời cơ bất lợi
Mới nhất:
Chương 1: Thời cơ bất lợi (4 tuần trước)

Đánh giá

Vạn pháp quy nhất đại đạo đồng nguyên
Lấy phù luyện đan , không thể sao
lấy phù luyện khí , được chứ
lấy phù chữa bệnh ...
Lấy phù tu luyện thiếu niên hành . Trấn áp cửu cuốn ma thư sứ mệnh mà đi dị giới con đường