Truyện Phong Trần Đa Tình Đạo (Conguyendan)

Phong Trần Đa Tình Đạo

Phong Trần Đa Tình Đạo

Tác giả:
Conguyendan
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 Lâm Tiêu Vấn Thế
Mới nhất:
Chương 9 Trộm bảo khố, Chạy trối chết. (3 tháng trước)

Đánh giá

Trần Cảnh, ngươi cướp ta hôn thê, ta cùng ngươi không chết không thôi . . . "

" Trần Cảnh, ngươi cướp ta cơ duyên, đoạt ta vợ, ta cùng ngươi không chết không thôi . . . "

" Trần Cảnh, ngươi dám quyến rũ mẫu thân ta, ta cùng ngươi không chết không thôi. "

Một đám võ giả gầm thét.

Ngay sau đó trong đầu Trần Cảnh liền vang lên hàng loạt thanh âm:

+111

+666 điểm tích lũy

+999 điểm tích lũy

. . .

Sau khi cung cấp đủ điểm tích lũy, đám võ giả chính là bị Trần Cảnh đánh cho kêu ba ba gọi ma ma