Truyện Nhân Sinh Cầu Vô Hối (HuyVirgo)

Nhân Sinh Cầu Vô Hối

Nhân Sinh Cầu Vô Hối

Tác giả:
HuyVirgo
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Lâm Gia Tiểu Trấn
Mới nhất:
Chương 1 : Lâm Gia Tiểu Trấn (4 tháng trước)

Đánh giá

7.3
Đã có 4 người đánh giá
Chính Tà tại tâm... Nghĩa hiếu tà dâm tất cả là hắn Lâm Phàm. Chỉ vì thủ hộ góc thiên địa cho thân nhân bằng hữu... Thiên cản trảm Thiên, Ma cản diệt Ma... Thiên hạ phỉ báng, người người chế nhạo thì lại làm sao...