Truyện Hỏa Ảnh Chi Ta Có Cái Hệ Thống (Narius333)

Hỏa Ảnh Chi Ta Có Cái Hệ Thống

Hỏa Ảnh Chi Ta Có Cái Hệ Thống

Tác giả:
Narius333
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Quan thế âm, Nhạc Bất Quần tỷ tỷ, ách cho ta quay về a
Mới nhất:
Chương 5: Không tiết tháo Maku (3 năm trước)

Đánh giá

7.5
Đã có 10 người đánh giá
Chú: 1. Đây Là truyên đầu tay của ta hiện h đăng chương 1 để làm cái đề cương rõ ràng rồi viết tiếp.
2. Vì học ngữ văn khá tệ nên sẽ gắn tham khảo chuyện đầu nhân khác( ta viết sai nhưng để đó ta viết ta tùy hứng).
3. ách ta chỉ là viết thêm cho dài
Đây là một cái mô típ cũ, một câu chuyện cũ, ách hẵn là cũng có đặc sắc .