Truyện Hệ Thống Sáng Tạo (Milo2001)

Hệ Thống Sáng Tạo

Hệ Thống Sáng Tạo

Tác giả:
Milo2001
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Mở Đầu
Mới nhất:
Chương 3 : Làm Thị Bulma (4 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Main của chúng ta là một vị thần

Trong 1 lần hắn đang thử nghiệm công pháp thì một cục đá bỗng nhiên xuất hiện hút sức mạnh của hắn làm hắn thất bại và chết vì thế main phục sinh dô một đứa trẻ và có hệ thống

Do main có kiến thức về thần của mình nên không lo chỉ tu lại thôi còn hệ thống thì đi sáng tạo hệ thống xuyên qua cho các nhân vật khác để họ thu tài nguyên cho mình "có xuyên qua anime"

Truyện ngựa giống 13 tuổi bắt đầu chịch gái rồi!