Truyện Hậu Thiên Ký (Kuroneko123)

Hậu Thiên Ký

Hậu Thiên Ký

Tác giả:
Kuroneko123
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 :Trương Tử Tinh
Mới nhất:
Chương 4 : Tiếp quản ruộng đồng (2 tháng trước)

Đánh giá

Thiên địa tuần hoàng là một dòng luân hồi bất tận cứ thế trôi mãi, trôi mãi. Con người chết đi rồi lại đầu thai chuyển kiếp, nhưng nếu một người phá đi liên kết đó chuyện gì sẽ xảy ra

Đó là thiên, điều cấm kỵ không ai biết được, chỉ có những người đã từng làm mới biết, nhưng nếu chúng ta phá bỏ nó thì chuyện xảy ra, nó sẽ rất khủng khiếp với con người thậm chí là thần tiên điều phải chịu chung số phận

Tại sao thiên giới lại phải chung số phận với phàm nhân??

Vì ai dám nói thần tiên không từ phàm nhân tu lên??

Chúng tiên cũng từ phàm nhân mà đi lên, nhưng trên con đường ấy ai cũng phải lừa dối lẫn nhau để đạt được thứ mà phàm nhân gọi khá buồn cười, là thần tiên

Nhưng có một việc mà chẳng ai nghĩ đến có một số người đã được định sẵn đường đi đến đích từ khi sinh ra, việc của bọn họ là thực hiện nó mà thôi, còn chuyện thành công là sớm muộn

Không người nào có thể phá bỏ nó, phá bỏ cái gọi là quy tất thiên địa cùng vận mệnh mà một người đã đặt ra từ rất lâu khi vũ trụ được hoàn thành, cho dù là thần thánh cũng phải đi theo quy tắt cùng vận mệnh người đó đặt nên

Nhưng nó thật sự là như thế??

Không ai có thể đi ngược lại với càn khôn hay vận mệnh của họ??

Nhưng cũng có một người hiểu được đạo lý thiên địa, quy tắt mà người kia tắt đặt ra, và hắn đã quyết định đi ngược lại tất cả, hắn muốn vận mệnh mình tự mình sắp đặt, mà không người kia

Và chuyện này xảy ra với hắn sắp tới là gì??

Hắn sẽ đối địch cùng thần tiên, hay là người tạo quy tắt đặt cùng vận mệnh

Ngày 1-2 chương

Nhiều tác, Neko, Kuro, Shiro, Black