Truyện Giờ Đến Ca Xuyên Không ([email protected])

Giờ Đến Ca Xuyên Không

Giờ Đến Ca Xuyên Không

Tác giả:
[email protected]
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Xuyên Không ???
Mới nhất:
Chương 1 : Xuyên Không ??? (1 tháng trước)

Đánh giá

Một tên xui xẻo bị kéo đến dị giới, thế nhưng lại may mắn được Thần (Tác Giả) ưu ái khả năng gank tem :v