Truyện Đạp Tinh (Tùy Tán Phiêu Phong)

Đạp Tinh

Đạp Tinh

Tác giả:
Tùy Tán Phiêu Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lục Ẩn
Mới nhất:
Chương 4048: Chiến (4 ngày trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 15 người đánh giá
Mênh mông vũ trụ, vô tận chủng tộc!

Rộng lớn chiến kỹ, Thập Quyết ngang trời!

Viễn cổ độc họ, Top 100 chiến bảng!

Dùng tên của ta, chân đạp Tinh Không!

2200 năm một ngày, làm người lần thứ nhất leo lên Hải Vương tinh, chứng kiến chính là một thanh chiến đao cùng một cỗ đứng thẳng thi thể!!

=======*=======

Cấp bậc: Vọng Cảnh, Tham Cảnh, Dung Cảnh, Cực Cảnh, Mạn Bộ Tinh Không (Tham Tác Giả, Tuần Hàng Giả, Thú Liệp Giả), Khải Mông Cảnh...