Chương 4832: Tổ Thần Tinh

Cửu Vực Kiếm Đế

Chương 4832: Tổ Thần Tinh

Chương 4832: Tổ Thần Tinh

"Lại là Tổ Thần Tinh? Lại có Tổ Thần Tinh hiện thế, vậy mà lại có người mạo hiểm đi Tinh giới? Còn chiếm được Tổ Thần Tinh."

"Vận khí thật tốt, Tổ Thần Tinh không phải đã trọn vẹn mấy chục cái thời đại đều không có xuất hiện qua?"

"Tổ Thần Tinh vậy mà hiện thế, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa, Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên bên trong, có thể muốn sản sinh ra mới Võ Tổ."

"Chưa hẳn, Tổ Thần Tinh bất quá cũng chỉ là có một chút cơ hội, có thể đột phá cảnh giới, tấn thăng Võ Tổ, cũng không có nghĩa là nhất định thành công."

"Nhưng là cái này cơ hội, thế lực khắp nơi khẳng định đều sẽ không để qua, lần này Thiên Vân đấu giá hội, thế nhưng là náo nhiệt."

"Vậy còn không đi xem một chút náo nhiệt."

"Lần này Thiên Vân đấu giá hội vé vào cửa, thế nhưng là đều là tăng gấp mười lần giá cả đang bán..."

"Dạng này thịnh hội, có thể tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là muốn xem xét, với lại nếu là thế lực khắp nơi đều là đem tinh lực đặt ở cuối cùng Tổ Thần Tinh bên trên, những bảo vật khác, ngược lại là có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng, ta muốn đi tham gia..."

Sở Phong Miên trên đường đi đi theo Đông Tự tiến về Thiên Vân đấu giá hội.

Lại là cũng nghe đến xung quanh Vân Thương Chi Thành bên trong võ giả nghị luận.

Tại nhất mấy ngày gần đây Vân Thương Chi Thành bên trong, náo nhiệt nhất một sự kiện, liền là cái này Thiên Vân đấu giá hội.

Thiên Vân đấu giá hội vốn là Vân Thương Chi Thành bên trong lớn nhất đấu giá hội, huống chi lần này Thiên Vân đấu giá hội, càng là không như bình thường, trong đó thậm chí là nghe đồn xuất hiện Tổ Thần Tinh dạng này chí bảo, dẫn tới các phương cường giả tề tụ Vân Thương Chi Thành.

"Lại là Tổ Thần Tinh?"

Đang nghe được những nghị luận này về sau, Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc.

Trước đó hắn cũng là có suy đoán, lần này Thiên Vân đấu giá hội rốt cuộc là hội xuất hiện như thế nào bảo vật, lại là sẽ khiến rất nhiều cửa ải lớn chú, lại là không nghĩ tới là Tổ Thần Tinh.

Với lại lần này bị Tổ Thần Tinh hấp dẫn tới cường giả, lại là cũng muốn xa xa siêu việt Sở Phong Miên trước đó dự đoán, không nói trước rất nhiều độc hành Đế Quân, Võ Tổ tông môn thiếu chủ, thậm chí là môn chủ đích thân đến, thậm chí là ngay cả cái kia Tam Hoàng Điện, cùng từ trước đến nay đều là vô cùng điệu thấp thần bí Khởi Nguyên Võ Môn, đều là phái người đến đây tham dự lần này Thiên Vân đấu giá hội tranh đoạt.

Không hề nghi ngờ cái này chút thế lực, đều là hướng về phía Tổ Thần Tinh mà đến.

Mà Tổ Thần Tinh, Sở Phong Miên cũng không xa lạ gì, thậm chí là tại toàn bộ Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên tất cả võ giả trong lòng, cái này Tổ Thần Tinh tên, cũng đều là như sấm bên tai.

Tổ Thần Tinh, tương truyền chính là sinh ra từ Tinh giới sâu trong hư không một loại đặc thù tinh thể, tương truyền ẩn chứa tinh thể võ đạo chí cao huyền diệu, chính là từ tinh thể võ đạo thiên đạo diễn hóa mà thành.

Có thể đem Tổ Thần Tinh xem là võ đan gia cường phiên bản, nhưng lại hay là so với võ đan phải cường đại nhiều, liền xem như nhất phẩm võ đan, vậy xa kém xa cùng Tổ Thần Tinh cùng so sánh.

Tổ Thần Tinh dù sao thế nhưng là sinh ra từ Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên thiên đạo bên trong, ẩn chứa trong đó uy năng, võ đan so sánh cùng nhau, đều là khác nhau một trời một vực, cái này Tổ Thần Tinh tác dụng lớn nhất, chính là tăng lên cảnh giới.

Nhất là đối với đã sớm bước vào Đế Quân đỉnh phong cảnh giới, chậm chạp không cách nào bước vào Võ Tổ cảnh giới cường đại tồn tại mà nói, cái này Tổ Thần Tinh chính là bọn hắn bước vào Võ Tổ cảnh giới, lớn nhất hi vọng.

Tại lịch sử ghi chép bên trên, đạt được Tổ Thần Tinh Đế Quân, cuối cùng bước vào Võ Tổ cảnh giới ví dụ, cũng không hiếm thấy, chí ít ba thành Đế Quân, khi lấy được Tổ Thần Tinh về sau, chính là tấn thăng đến Võ Tổ Tinh giới.

Ba thành tỷ lệ, mặc dù không cao, nhưng là đây cũng là đối với rất nhiều Đế Quân mà nói, mong muốn bước vào cảnh giới cao hơn tốt nhất cơ hội.

Mỗi một lần Tổ Thần Tinh hiện thế, liền sẽ khiến một trận huyết vũ tinh phong tranh đoạt, vì tranh đoạt Tổ Thần Tinh vẫn lạc Đế Quân vậy chỗ nào cũng có.

Chính là không có nghĩ đến cái này một lần Tổ Thần Tinh hiện thế, lại là trực tiếp xuất hiện ở Thiên Vân đấu giá hội phía trên.

Tổ Thần Tinh xuất hiện, vậy có thể giải thích vì sao ngay cả Tam Hoàng Điện, Khởi Nguyên Võ Môn dạng này quái vật khổng lồ cũng nhịn không được đến đây Thiên Vân đấu giá hội đến đây tranh đoạt Tổ Thần Tinh.

Tổ Thần Tinh, cơ hồ tương đương tại một vị Võ Tổ, đối với bất luận cái gì một phương thế lực mà nói, một khi là có thể sản sinh ra một vị Võ Tổ đến, như vậy địa vị vậy đem phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa.

Nhất là đối với Võ Tổ tông môn mà nói, đang sinh ra ra một vị Võ Tổ, chính là cũng đủ để làm bọn hắn lại lần nữa trở lại đỉnh phong, trở thành cùng Tam Hoàng Điện quyền thế ngang nhau tồn tại.

Liền xem như vốn là có được cái này Võ Tổ cường giả Tam Hoàng Điện, vậy tuyệt đối nguyện ý tại thêm ra một vị Võ Tổ cường giả tới.

Cho nên lần này Thiên Vân đấu giá hội phía trên đối với Tổ Thần Tinh kịch liệt tranh đoạt, Sở Phong Miên trong lòng đều đã là có thể nghĩ đến.

"Tổ Thần Tinh!"

Đối với cái này Tổ Thần Tinh, Sở Phong Miên trong lòng cũng là tình thế bắt buộc, nếu là đụng phải, Sở Phong Miên tự nhiên là sẽ không để cho cái này Tổ Thần Tinh rơi vào đến tay người khác.

Nhất là Sở Phong Miên cũng là một mực là đang tìm bước vào Võ Tổ phương pháp, mà một khi là có thể đạt được Tổ Thần Tinh, Sở Phong Miên nhất định là có thể cho hắn tinh thể võ đạo tiến thêm một bước, nhờ vào đó cơ hội bước vào Võ Tổ cảnh giới, cũng có được cực điểm cơ hội.

Tại tăng thêm cái này Thiên Vân đấu giá hội, chính là một cái so đấu tài lực trường hợp.

Như là tại bên ngoài, dùng võ cố gắng đoạt cái này Tổ Thần Tinh lời nói, Sở Phong Miên có lẽ không phải Tam Hoàng Điện, Khởi Nguyên Võ Môn đối thủ.

Dù sao Tam Hoàng Điện, Khởi Nguyên Võ Môn nhưng đều là Tinh Thể Võ Đạo kỷ nguyên bên trong quái vật khổng lồ, thế lực lớn, Sở Phong Miên lực lượng một người khó mà tới đối kháng.

Thế nhưng là tại cái này Thiên Vân đấu giá hội lại là khác biệt, Thiên Vân đấu giá hội phía trên liều, liền là tài lực, mà đối với có thể liên tục không ngừng ngưng tụ nhị phẩm võ đan Sở Phong Miên mà nói, bàn về tài lực, hắn tuyệt không hội kém hơn bất luận kẻ nào.

Nhất là Sở Phong Miên dọc theo con đường này đi theo cái này Đông Tự tiến về Thiên Vân thương hội thời điểm, tại hắn bản thể thế giới bên trong, Kiến Mộc thần thụ y nguyên cũng là tại liên tục không ngừng ngưng tụ cái này nhị phẩm võ đan, tới vì Sở Phong Miên góp nhặt tài phú, coi là Thiên Vân đấu giá hội làm chuẩn bị.

Một đoạn như vậy đường, chính là lại có mấy trăm viên nhị phẩm võ đan bị Sở Phong Miên lấy Kiến Mộc thần thụ ngưng tụ đi ra, loại này hội tụ tài phú tốc độ, quả thực là nhìn mà than thở.

Sở Phong Miên tin tưởng liền xem như Tam Hoàng Điện, thậm chí là Khởi Nguyên Võ Môn, vậy không có khả năng tại tài phú bên trên thắng qua Sở Phong Miên.

Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, cái kia Đông Tự bước chân lại là dừng lại.

"Đến, nơi này chính là Thiên Vân thương hội."

Sở Phong Miên ngẩng đầu, chính là liền thấy một tòa vô cùng cung điện khổng lồ, cái này một tòa cung điện, ở vào toàn bộ Vân Thương Chi Thành trung tâm.

Thậm chí có thể nói cái này toàn bộ Vân Thương Chi Thành, đều là bởi vì cái này một tòa cung điện, mà tạo dựng lên.

Đây chính là Thiên Vân thương hội, Vân Thương Chi Thành thứ nhất thương hội.

Cái này Thiên Vân thương hội khí phái, tại cái này toàn bộ Vân Thương Chi Thành bên trong, đều không có bất kỳ cái gì một cái thương hội, có thể cùng sánh vai.

Liền xem như cái này Mỗ Mã thương hội, vượt ngang hai kỷ nguyên, nội tình sâu không lường được, nhưng là tại cái này Vân Thương Chi Thành bên trong, đối mặt cái này Thiên Vân thương hội, vẫn là phải kém hơn một chút.

(Giấy Trắng: Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.)