Chương 4267: Lão giả cản đường

Cửu Vực Kiếm Đế

Chương 4267: Lão giả cản đường

Chương 4267: Lão giả cản đường

Hắn đi tới nơi này Thập Phương Thiên Giới kỷ nguyên thời điểm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại là có thể tại cái này Thập Phương Thiên Giới kỷ nguyên bên trong có thể phát hiện kiếm đạo đồ đằng hình bóng.

Càng không nghĩ đến, có thể trực tiếp đạt được ba tòa kiếm đạo đồ đằng.

Sở Phong Miên tại Tiên Đế kỷ nguyên bên trong, cũng là mượn toàn bộ thế lực, tại đi tìm kiếm kiếm đạo đồ đằng, nhưng là nhận được tin tức, lại là ít càng thêm ít.

Duy nhất có hi vọng có thể đạt được, đó là thuộc về Kiếm Điện bên trong kiếm đạo đồ đằng.

Sở Phong Miên ngược lại là đã cùng Kiếm Yêu Thánh tử nói xong, mượn cái này kiếm điển bên trong kiếm đạo đồ đằng lĩnh hội một phen.

Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn chỉ cần đem cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật hoàn toàn lĩnh hội, dung nhập vào Kiếm Đạo Cổ Tịch bên trong, chính là cũng đủ để.

Lần này Sở Phong Miên trở lại Tiên Đế kỷ nguyên bên trong, vậy có thể đi tìm kiếm Kiếm Yêu Thánh tử, tới làm tròn lời hứa.

Bất quá trừ cái đó ra, Sở Phong Miên lại là gần như không có thu hoạch.

Cái khác vài toà kiếm đạo đồ đằng, toàn bộ rơi xuống không rõ.

Kiếm đạo đồ đằng, đã là truyền thừa vô số cái thời đại, mặc dù cái này kiếm đạo đồ đằng tự thân, gần như là thuộc về bất hủ chi vật, Sở Phong Miên vậy quan sát qua cái này kiếm đạo đồ đằng chất liệu.

Cái này kiếm đạo đồ đằng làm từ gỗ, Sở Phong Miên chưa hề gặp qua, nhưng là cái này kiếm đạo đồ đằng lại là cứng rắn vô cùng, thậm chí Sở Phong Miên hiện tại toàn lực phía dưới, đều không thể thương tới nó mảy may, cái này kiếm đạo đồ đằng bộ dáng, cũng là tự nhiên mà thành, tựa hồ là sinh ra mới bắt đầu, liền là như thế này bộ dáng.

Cái này kiếm đạo đồ đằng lai lịch, Sở Phong Miên vậy không hiểu rõ, nhưng là cái này kiếm đạo đồ đằng, tuyệt không có khả năng bị phá hủy.

Điểm này Sở Phong Miên là vững tin.

Cho nên cái khác bây giờ đã rơi xuống không rõ, không thấy hình bóng kiếm đạo đồ đằng, tuyệt không phải là hủy diệt, với lại giấu ở nào đó một chỗ.

Tại một số võ giả, căn bản là không cách nào muốn tới chỗ.

Tựa như là Sở Phong Miên, nếu như hắn không phải đi tới cái này Thập Phương Thiên Giới kỷ nguyên bên trong, cũng vô pháp nghĩ đến, cái này kiếm đạo đồ đằng, kỳ thật đã có rời đi Tiên Đế kỷ nguyên, rơi vào đến cái khác kỷ nguyên bên trong.

"Còn lại kiếm đạo đồ đằng, chẳng lẽ vậy có lưu lạc đến cái khác kỷ nguyên bên trong đi?"

Sở Phong Miên nhướng mày.

Lần này từ Tử Phủ Cung trong bảo khố, đạt được ba tòa kiếm đạo đồ đằng, càng là lệnh Sở Phong Miên nhiều một chút suy đoán.

Tại đi tới Thập Phương Thiên Giới kỷ nguyên về sau, Sở Phong Miên có thể vững tin, trong thiên hạ cũng không phải là chỉ tồn tại ở một cái kỷ nguyên, Tiên Đế kỷ nguyên, Thập Phương Thiên Giới kỷ nguyên, đây cũng là hai cái hoàn toàn khác biệt kỷ nguyên.

Với lại Sở Phong Miên còn có, từng tại kiếm đạo đồ đằng lưu lại hình vẽ bên trong, bản thân nhìn thấy qua, kiếm đạo đồ đằng đã từng đặt chân qua cái kia kỷ nguyên, Sở Phong Miên chân chính sinh ra cái kia kỷ nguyên.

Cũng là một cái khác hoàn toàn khác biệt kỷ nguyên.

Đây cũng là ba cái kỷ nguyên.

Tồn tại ba cái kỷ nguyên, vậy có khả năng tồn tại cái thứ tư kỷ nguyên, cho nên cái này kiếm đạo đồ đằng, một khi là lưu lạc đến cái khác kỷ nguyên bên trong, cái kia Sở Phong Miên đang muốn đem cái này mười chín tòa kiếm đạo đồ đằng hoàn toàn đạt được, vậy cái này độ khó, có thể nghĩ, khó như lên trời.

Bất quá từ nơi sâu xa, cũng là có khí vận chỗ, nhất là kiếm đạo đồ đằng dạng này chí bảo, Sở Phong Miên đạt được càng nhiều, hắn thì càng có cơ hội, đạt được còn lại kiếm đạo đồ đằng.

Khí vận mà nói, mặc dù hư vô phiêu miếu, lại là mỗi một vị võ giả cũng có thể lấy cảm giác được.

Chỉ cần là Sở Phong Miên tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, hắn sớm muộn có một ngày, có hi vọng có thể đạt được sở hữu kiếm đạo đồ đằng.

"Lần này trở lại Tiên Đế kỷ nguyên bên trong, ngoại trừ Kiếm Điện kiếm đạo đồ đằng, còn muốn tìm cơ hội, đem cái kia Thanh Phong Tông kiếm đạo đồ đằng nắm bắt tới tay."

Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến.

Hắn hiện tại biết rõ kiếm đạo đồ đằng chỗ, ngoại trừ Kiếm Điện nắm giữ kiếm đạo đồ đằng bên ngoài, vậy liền chính là Thanh Phong Tông.

Thân là Ly Hận Thiên hai đại bá chủ một trong, cái này Thanh Phong Tông cũng là một cái kiếm đạo đại tông, một cái kiếm đạo bá chủ thế lực, trong tay tự nhiên là nắm giữ cái này vô số kiếm đạo chí bảo.

Cái này kiếm đạo đồ đằng, cũng là kiếm đạo chí bảo một trong, Thanh Phong Tông trong tay có được kiếm đạo đồ đằng, cũng không kỳ quái.

Sở Phong Miên lợi dụng Võ Điện đi tìm kiếm tin tức, cũng là đạt được xác định tin tức, Thanh Phong Tông trong tay, xác thực là có kiếm đạo đồ đằng.

Mà lần này, Sở Phong Miên trở lại Tiên Đế kỷ nguyên bên trong, cũng có được năng lực, đi đem cái này Thanh Phong Tông kiếm đạo đồ đằng thu vào trong tay.

Thanh Phong Tông.

Nói đến Sở Phong Miên cùng Thanh Phong Tông, vậy còn có chút ân oán, bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, đây đều là một chút chuyện nhỏ, so sánh dưới, Thanh Phong Tông cùng Vu tộc ở giữa thù hận, nhưng cái gọi là huyết hải thâm cừu.

Thánh Vực chiến tranh bạo phát, Vu tộc cũng là khắp nơi nhận Thanh Phong Tông nhằm vào, kết xuống thù hận cũng không ít.

Chỉ là Thanh Phong Tông bên trong cửu kiếp Tiên Đế cường giả, cũng không phải không có, thân là Ly Hận Thiên hai đại bá chủ thế lực một trong, cái này Thanh Phong Tông thực lực, sâu không lường được.

Đã từng Sở Phong Miên, nhưng cũng không đủ thực lực, cùng cái này Thanh Phong Tông đối kháng chính diện, cho nên chỉ có thể là ẩn nhẫn.

Mà bây giờ Sở Phong Miên đi tới Thập Phương Thiên Giới kỷ nguyên về sau, thực lực tăng nhiều, cũng nên có oán báo oán có cừu báo cừu.

Hắn lần này trở lại Tiên Đế kỷ nguyên, cũng không chỉ là muốn bế quan nghỉ ngơi một trận, cũng là cất ở đây báo thù tâm tư, đã từng Sở Phong Miên thực lực không đủ, khắp nơi chỉ có thể là ẩn nhẫn.

Hiện tại nếu là thực lực đầy đủ, cái kia liền rốt cuộc không cần ẩn nhẫn.

"Không biết hiện tại Kiếm Đạo Môn bên kia tình cảnh như thế nào."

Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng.

Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu người nào còn dám khi nhục đến Sở Phong Miên, khi nhục đến Kiếm Đạo Môn trên đầu đến, Sở Phong Miên tất nhiên là muốn để nó, nợ máu trả bằng máu.

Sở Phong Miên bình phục một phen tâm tình, cũng là áp chế xuống, bây giờ muốn lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng tâm tư.

Lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng, nhất định phải là muốn một chỗ yên tĩnh chi địa, chậm rãi lĩnh hội, lỗ mãng không được, nhất là bây giờ Sở Phong Miên tại sâu tầng không gian bên trong đi đường, cũng không biết lúc nào, khả năng gặp được nguy hiểm.

Cho nên hắn hay là chuẩn bị đợi đến trở lại Tiên Đế kỷ nguyên bên trong, lại tìm kiếm một cái cơ hội bế quan, thật tốt lĩnh hội cái này kiếm đạo đồ đằng huyền diệu.

"Phía trước, liền là Hoang Huyền giới, chờ tiến nhập Hoang Huyền giới, chỉ cần tìm tới lúc trước lưu lại không gian tọa độ, liền có thể trở lại Tiên Đế kỷ nguyên đi."

Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng.

Hắn tại cái này sâu tầng không gian bên trong ghé qua.

Rất nhanh một cái tinh thần, dần dần hiện lên ở Sở Phong Miên trước mắt.

Cái này tinh thần, liền là Hoang Huyền giới, một cái Trung Thiên thế giới.

Sở Phong Miên ban đầu đi vào Thập Phương Thiên Giới kỷ nguyên, tiến vào địa phương.

"Quả nhiên ở chỗ này."

Nhưng lại tại Sở Phong Miên sắp tới gần Hoang Huyền giới, tiến vào Hoang Huyền giới bên trong một khắc.

Một tiếng thanh âm già nua, chậm rãi vang lên.

"Người nào?"

Sở Phong Miên lúc đầu buông lỏng tâm, trong nháy mắt lại lần nữa căng thẳng.

Ánh mắt của hắn lăng không nhìn lại.

Chính là nhìn thấy tại cái này sâu tầng không gian bên trong, đứng đấy một đạo bóng dáng.

Đây là một vị lão giả.

Lão giả này đang đứng tại Hoang Huyền giới phía trước, cũng là Sở Phong Miên tuyến đường ngay phía trước.


(Giấy Trắng: Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.)