Chương 4266: Ba tòa kiếm đạo đồ đằng

Cửu Vực Kiếm Đế

Chương 4266: Ba tòa kiếm đạo đồ đằng

Chương 4266: Ba tòa kiếm đạo đồ đằng

Một ngày về sau.

Sâu tầng không gian bên trong.

Sở Phong Miên độn quang, ở trong đó ghé qua cái này.

Sở Phong Miên đã là rời đi cái này Thần Phủ Thiên, một đường hướng về Hoang Huyền giới phương hướng bay đi.

Tại cái này đuổi dọc đường, Sở Phong Miên cũng là mở ra Cửu Vực thế giới, hắn ý thức xâm nhập trong đó, kiểm tra lần này tại Tử Phủ Cung bên trong đoạt được đến thu hoạch, từ Tử Kiếm Thánh Hoàng trong bảo khố, đoạt được đến rất nhiều bảo vật.

Sở Phong Miên cẩn thận kiểm tra cái này đến từ Tử Kiếm Thánh Hoàng trong bảo khố rất nhiều bảo vật.

Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại để ý nhất, dĩ nhiên chính là kiếm đạo đồ đằng.

Sở Phong Miên chỉ sở dĩ hội cuốn vào đến Tử Phủ Cung tranh đoạt bên trong, càng là tiến vào Tử Phủ Cung bên trong, không tiếc là cùng Thần Phủ Cung, Âm Phủ, Kỷ Nguyên Thiên Đạo môn ba phe thế lực triệt để vạch mặt.

Làm ra đây hết thảy mắt, đều chỉ có một cái, cái kia chính là kiếm đạo đồ đằng, vì đạt được kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên mới nguyện ý nỗ lực to lớn như thế đại giới.

Trước đó tại đem cái kia Tử Kiếm Thánh Hoàng bảo khố càn quét không còn thời điểm, Sở Phong Miên đã là từ trong đó cảm thấy kiếm đạo đồ đằng khí tức.

Chỉ là lúc kia, thời gian cấp bách, vậy lệnh Sở Phong Miên không lo được cẩn thận kiểm tra, hiện tại hắn rời đi Thần Phủ Thiên, rời đi cái này thị phi chi địa, rốt cục cũng là lấy lại tinh thần, thế nhưng là cẩn thận kiểm tra một phen.

"Lại có ba tòa kiếm đạo đồ đằng?"

Rất nhanh, Sở Phong Miên trong ánh mắt chính là lộ ra một chút vui mừng.

Hắn cẩn thận kiểm tra lần này từ Tử Kiếm Thánh Hoàng trong bảo khố đoạt được đến bảo vật, phát hiện đại khái một người cao làm từ gỗ đồ đằng, lại là có trọn vẹn ba tòa nhiều.

Cái này ba tòa làm từ gỗ đồ đằng, chính là Sở Phong Miên lần này tiến vào Tử Phủ Cung mục tiêu, kiếm đạo đồ đằng.

Cái này ba tòa kiếm đạo đồ đằng, đều là bị cái này Tử Kiếm Thánh Hoàng tỉ mỉ bảo đảm tồn tại bảo khố chỗ sâu nhất, hiển nhiên là Tử Kiếm Thánh Hoàng vậy minh bạch, cái này ba tòa kiếm đạo đồ đằng giá trị, ngay cả cái này Tử Kiếm Thánh Hoàng đã từng sưu tập một chút kiếm đạo chí bảo, bàn về giá trị, vậy kém xa tít tắp cái này kiếm đạo đồ đằng.

Kiếm đạo đồ đằng, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói, mặc dù cũng là một kiện chí bảo, nhưng là bọn hắn có thể tìm hiểu ra trong đó kiếm thuật, đối với tự thân kiếm đạo tăng lên, cũng là có hạn, cho nên cũng không phải là quá mức trân quý chi vật.

Tại ngoại giới giá trị, kỳ thật cũng chính là tương đương với một kiện cực đạo tiên binh.

Một kiện cực đạo tiên binh, thật là một kiện chí bảo, nhưng là đối với Sở Phong Miên cấp độ này võ giả, hoặc là nói đúng tại cao giai Thánh Hoàng mà nói, lại không phải là quá mức trân quý chi vật, bất luận một vị nào cao giai Thánh Hoàng trong tay, tất nhiên đều sẽ có một kiện, thậm chí là vài kiện cực đạo tiên binh.

Cái này kiếm đạo đồ đằng giá trị, cũng là như thế, đối với một vị cao giai Thánh Hoàng mà nói, kiếm đạo đồ đằng thật là có giá trị, nhưng là cái này giá trị vậy không tính quá cao, tối thiểu không phải đủ để khiến cao giai Thánh Hoàng đều điên cuồng đi tranh đoạt chi vật.

Nhưng là cái này giá trị, lại chỉ là đối với cái kia chút, không cách nào chân chính lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng huyền diệu võ giả mà nói.

Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong trân quý nhất, cũng không phải là bản thân ghi chép ở trong đó cái kia chút kiếm thuật, mà là cái kia ẩn tàng không trọn vẹn kiếm thuật, cái này không trọn vẹn kiếm thuật, lại không phải là bất luận cái gì võ giả cũng có thể lấy tìm hiểu ra.

Liền xem như cao giai Thánh Hoàng cấp độ kiếm tu, đạt được cái này kiếm đạo đồ đằng, đều chưa hẳn có thể tìm hiểu ra cái này không trọn vẹn kiếm thuật huyền diệu đến, chỉ có là trên kiếm đạo tạo nghệ cực cao, tư chất càng là có thể xưng yêu nghiệt kiếm tu thiên tài, mới có thể tìm hiểu ra cái này không trọn vẹn kiếm thuật.

Sở Phong Miên biết rõ, từ cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong tìm hiểu ra không trọn vẹn kiếm thuật kiếm tu, ngoại trừ Sở Phong Miên tự thân bên ngoài, cũng chỉ có hai người, thứ nhất liền là cái kia Tử Kiếm Thánh Hoàng.

Người thứ hai rốt cuộc là ai, Sở Phong Miên cũng không biết, bất quá Sở Phong Miên đã từng là tại Tâm Kiếm Thiên Tôn trong tay, cũng từng đạt được qua không trọn vẹn kiếm thuật, điều này hiển nhiên là cũng từng có qua một vị kiếm tu võ giả, đạt được qua kiếm đạo đồ đằng, tìm hiểu ra không trọn vẹn kiếm thuật.

Người này càng là đem cái này không trọn vẹn kiếm thuật, tìm hiểu ra tới ghi xuống, đời đời truyền thừa xuống, về sau rơi vào đến Tâm Kiếm Thiên Tôn trong tay, cuối cùng lại rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay.

Tính cả Sở Phong Miên, trong thiên hạ tựa hồ chỉ có ba cái người, có thể tìm hiểu ra cái này kiếm đạo đồ đằng chân chính huyền diệu tới.

Kiếp trước Sở Phong Miên, cũng là đã từng tiếp xúc qua kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên kiếp trước, chính là người người khen ngợi kiếm đạo thiên tài, nhưng là lúc kia, Sở Phong Miên đều không thể tìm hiểu ra cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong chân chính huyền diệu, cái kia ẩn tàng không trọn vẹn kiếm thuật tới.

Chỉ có tại Sở Phong Miên trọng sinh trở về, hai đời làm người, kiếm đạo tiến thêm một bước tình huống phía dưới, hắn mới chính thức tìm hiểu ra kiếm đạo đồ đằng huyền diệu, tìm hiểu ra cái kia không trọn vẹn kiếm thuật, càng là dựa vào cái này không trọn vẹn kiếm thuật, lệnh Sở Phong Miên tự thân kiếm đạo, càng tiến lên một bước.

Vô số cái thời đại trôi qua, đều chưa hẳn sẽ có một vị kiếm tu, có thể có thể tìm hiểu ra cái này kiếm đạo đồ đằng chân chính huyền diệu, không trọn vẹn kiếm thuật tới.

Bởi vậy cái này kiếm đạo đồ đằng giá trị, thì là giảm mạnh.

Bởi vì mặc dù liền xem như Tử Kiếm Thánh Hoàng bực này, tìm hiểu ra kiếm đạo đồ đằng chân chính huyền diệu võ giả, hắn vậy sẽ không đem cái này không trọn vẹn kiếm thuật huyền diệu công bố tại chúng, mà là hội che giấu.

Dù sao kiếm đạo đồ đằng, hết thảy mười chín tòa, muốn có được cái kia hoàn chỉnh không trọn vẹn kiếm thuật, cái này mười chín tòa kiếm đạo đồ đằng, đều nhất định muốn đạt được.

Đem tin tức này công bố ra ngoài, chỉ sẽ làm cái này kiếm đạo đồ đằng giá trị gia tăng thật lớn, gây nên càng nhiều cường giả chú ý, cái này tự nhiên là đối với tự thân, cực kỳ bất lợi một sự kiện.

Cho nên dù cho là tại một chút thời đại bên trong, có kiếm đạo kỳ tài ngút trời, có thể tìm hiểu ra cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong không trọn vẹn kiếm thuật đến, nhưng là bọn hắn y nguyên đều là đem bí mật này, ẩn giấu ở đáy lòng, ngậm miệng không nói.

Cho nên cái này kiếm đạo đồ đằng tại những võ giả khác trong mắt, nhưng không có trân quý như thế giá trị, chỉ có chân chính có thể tìm hiểu ra cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong huyền diệu, cái này không trọn vẹn kiếm thuật võ giả, mới có thể lấy minh bạch, cái này kiếm đạo đồ đằng chân chính giá trị.

Vẻn vẹn là cái này không trọn vẹn kiếm thuật, lại là đủ để khiến kiếm tu phóng ra cái này kiếm đạo một bước cuối cùng, có cơ hội chạm tới kiếm đạo bản nguyên điểm này, cái này không trọn vẹn kiếm thuật, liền là bảo vật vô giá, so với chúa tể chi binh giá trị, đều không chút nào thấp.

Dù sao giống là đồng dạng phóng ra một bước này, đạt tới nửa bước kiếm đạo bản nguyên cảnh giới Kiếm Yêu Thánh tử, nàng mượn lấy trợ, thế nhưng là Kiếm Chi Kỷ Nguyên, Kiếm Yêu Tổ kiếm đạo, mới bước ra một bước này.

Kiếm Yêu Tổ, chính là Kiếm Chi Kỷ Nguyên đỉnh phong, có thể nói là Kiếm Chi Kỷ Nguyên Vô Thượng Kiếm Đạo tập hợp, mới có thể lấy trợ cái này Kiếm Yêu Thánh tử đem kiếm đạo, bước vào cái kia kiếm đạo bản nguyên một bước cuối cùng.

Cái này kiếm đạo đồ đằng giá trị, không thua gì toàn bộ Kiếm Chi Kỷ Nguyên kiếm đạo, cũng đủ để chứng minh nó kinh thiên giá trị.

"Khi lấy được cái này ba tòa kiếm đạo đồ đằng, trong tay của ta kiếm đạo đồ đằng, vậy sẽ có được mười ba tòa nhiều."

Sở Phong Miên nhìn về phía cái này ba tòa kiếm đạo đồ đằng, trên mặt đều đều là vui mừng.


(Giấy Trắng: Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.)