Truyện Con Hàng Này Mà Là Tiên Đế (khoadang310)

Con Hàng Này Mà Là Tiên Đế

Con Hàng Này Mà Là Tiên Đế

Tác giả:
khoadang310
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Giới thiệu về thằng main
Mới nhất:
Chương 4: Boss cuối xuất hiện (2 năm trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Người yêu bị giết, anh main chúng ta quyết tâm hồi sinh và trả được thù. Trong lúc hồi sinh lại người yêu thị vi phạm luật lệ của Tiên Giới, chưa trả được thù mà người yêu cũng phải quay về lại Địa Ngục.

Vì vi phạm luật lệ sinh tử của Tiên Giới, hắn bị phá nát tu vi và đày xuống hạ giới nhưng trong cái rủi ấy, hắn tấn cấp Tiên Đế. Vì đáp ứng người yêu không trả thù cũ nên hắn an ổn sống trên Trái Đất. Nhưng tới một ngày, người Tiên Giới xuống làm khuấy động cuộc sống hắn.

À quên giới thiệu, thằng main tên thật là Độc Long, tên trên Trái Đất là Đong Lộc.