Truyện Bộ Bộ Thông Thiên (Vietnguvandan)

Bộ Bộ Thông Thiên

Bộ Bộ Thông Thiên

Tác giả:
Vietnguvandan
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiếu niên Đan Đạo.
Mới nhất:
Chương 38: Kịch chiến. (7 tháng trước)

Đánh giá

Thông Thiên thế giới rơi vào hỗn loạn, Ma đạo, Yêu đạo tung hoành, trong chính đạo cũng phân tranh chém giết.

Từ U Minh gửi đến một phiến lá tên gọi Diệp Thánh Chí, người đọc hiểu đồ đằng trên Diệp Thánh Chí chính là người nắm giữ chiếc chìa khóa Thông Thiên.

Tiên đạo có lối, quần hùng nổi lên, anh tài tranh đấu, thế cục sau cùng ai chìm ai nổi?.

Thiếu niên hoài bão, lấy đan nhập đạo, nhân sinh trải qua!

Hồng trần như mộng!

Từ đây mở mắt.

Bát Cực Đạo Tông.. Đông Lâm cựu quốc.