Truyện Ảo Nhập Thần Thế ([email protected])

Tiên lộ đầy bi thương, có người đi đến cuối cùng cũng có người bỏ mạng , main chính là Dạ vô hoan một ẩn thế ảo thuật tứ tinh đại tông sư
Hãy cùng theo dõi anh main đi nốt con đường này nhé
Cảnh giới
Thức tỉnh (cửu tỉnh )-ngoại thể ( thất thể ) -nội thể(9 lần ) -sư cấp (9sao) -sĩ cấp(9sao)-tể cấp (ngũ đạo)-hoàng cấp (6 đạo ) - tinh cấp (7 tinh )-tông sư (9 cấp )- đại tong sư (9 cấp)-tôn cấp (7tinh) -địa cấp (12 kiếp )- thiên cấp (6 đạo) -thiên tôn (9 chuyển)-thiên đế