Truyện Ảo Mộng Sinh Thành (HuVoThanDe)

Ảo Mộng Sinh Thành

Ảo Mộng Sinh Thành

Tác giả:
HuVoThanDe
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta tên Vô Minh
Mới nhất:
Chương 1: Ta tên Vô Minh (4 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 12 người đánh giá
Thế giới này có đại đạo của Tiên nhân, căn nguyên của Ma pháp, Đấu khí vô hạn và Nguyên lực vô biên. Những sức mạnh ấy tượng trưng cho các thế hệ tu luyện giả thời nay: Tu chân giả, Ma pháp sư, Đấu khí sư, và Nguyên lực võ sĩ.

Nhưng nguồn gốc của tất cả các sức mạnh trên đều xuất hiện từ chính các Sáng thế giả, những kẻ nắm giữ được sức mạnh của tín ngưỡng và ảo tưởng.

Đây là một câu truyện về về một sinh vật giữ lấy di sản của một xuyên việt giả từ bỏ cuộc sống này, kẻ phải gánh chịu toàn bộ cái ác của thế giới trước và thế giới hiện nay. Nhưng không ai lại nhớ đến sự tồn tại của hắn. Nhưng sinh vật đó cũng có một cái tên cho mình:

Tên của nó là: Vô Minh.