Truyện Yugioh Chi Hậu Phương Linh Hệ Thống (Quất Viên)

Yugioh Chi Hậu Phương Linh Hệ Thống

Yugioh Chi Hậu Phương Linh Hệ Thống

Tác giả:
Quất Viên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vì sao ta không hiểu được đã chết
Mới nhất:
Chương 241: Về nhà, khách thăm (1 tháng trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 13 người đánh giá
Pharaoh: “Tưởng biến cường sao? Tìm sau lưng linh đi!”

Yubel: “Tưởng biến cường sao? Tìm sau lưng linh đi!”

Hồng long: “Tưởng biến cường sao? Tìm sau lưng linh đi!”

astral: “Tưởng biến cường sao? Tìm sau lưng linh đi!”

Lê chính: “Lăn! Các ngươi này giúp làm gay! Thân là đường đường sau lưng linh, tự nhiên là muốn tìm muội tử đi bám vào người!”