Truyện Yêu Nữ Này Có Chút Hung (Đại Cát Đại Lợi 66)

Yêu Nữ Này Có Chút Hung

Yêu Nữ Này Có Chút Hung

Tác giả:
Đại Cát Đại Lợi 66
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lại hung ác lại manh tiểu yêu tinh
Mới nhất:
Chương 11: Quỷ hồn bệnh viện (1 tháng trước)

Đánh giá

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Phong phát hiện chính mình nhiều một cái mỹ nữ lão bà, lại hung ác lại manh.

Mấu chốt là hắn phát hiện bà lão này là cái yêu nữ.

Vẫn là cái xuyên qua tại vô hạn thế giới yêu nữ.

"Bái bai, lão công, hôm nay muốn đi One-Punch Man phó bản, có thể muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trở về!"

Ngay sau đó hắn sinh hoạt hàng ngày nhiều một hạng nhiệm vụ —— bảo hộ lão bà tại vô hạn thế giới an toàn.