Truyện Yêu Nghiệt Phương Nào (Tạc Nghiễn)

Yêu Nghiệt Phương Nào

Yêu Nghiệt Phương Nào

Tác giả:
Tạc Nghiễn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: trong đầu lớn một đóa hoa
Mới nhất:
Chương 132: Ăn người tu tiên, đánh quái thăng cấp (2 tuần trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 12 người đánh giá
Yêu nghiệt Hà Phương, coi trời bằng vung.

Hóa thân ức vạn, áo lót ba ngàn, chuyên nghiệp hố người một vạn năm!

Không có nhất hố, chỉ có càng hố! Một hố càng so một hố sâu!

Ánh trăng vì sao tiến vào trong nước? Bởi vì. . . Ta đã lãng lật trời!

Đây chính là một cái lợi dụng "Biến thân" năng lực, khắp nơi mở áo lót, khắp nơi hố người, làm hại thương sinh cố sự!