Truyện Yêu Hạ (Nhàn Thính Lạc Hoa)

Yêu Hạ

Yêu Hạ

Tác giả:
Nhàn Thính Lạc Hoa
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trùng phùng
Mới nhất:
Chương 156: Di Huệ (4 ngày trước)

Đánh giá

Thịnh Hạ bất lão bất tử hơn ngàn năm, nhìn hết nghĩ đến không nghĩ tới các loại náo nhiệt.

Không nghĩ tới, nàng nhưng cũng thành trong mắt người khác náo nhiệt, tại một đám không đáng tin cậy tham mưu tham mưu dưới, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bản nhàn sơ tâm không thay đổi, bản này lập chí muốn viết về ngôn tình!

Tác giả định nghĩa Tags

Chuyên tình biến thân yêu nghiệt hoan hỉ oan gia dễ dàng