Truyện Xuyên Việt Từ Dragon Ball bắt đầu (Đậu phan thanh tiêu)

Xuyên Việt Từ Dragon Ball bắt đầu

Xuyên Việt Từ Dragon Ball bắt đầu

Tác giả:
Đậu phan thanh tiêu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hồi Sinh Sôn Gôku
Mới nhất:
Chương 5: Truyền thụ (1 ngày trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 927 người đánh giá
Đây là một cái thông thường mọt game xuyên qua thành « Dragon Ball » bên trong Sôn Gôku cố sự . Mang theo bên người Thứ Nguyên Xuyên Toa Nghi lấy vô địch chi tư xuyên qua các Nhị Thứ Nguyên, đoạt muội chỉ, ở một cái cái thế giới để lại thuộc về hắn mình vô địch truyền thuyết .

Long Châu, High school of the dead, Hokage, Đấu Phá, Long Châu GT, Tần Thì, Sekirei, One Piece, Toriko, Lol, ....


Qua tết, khoảng 4/1 âm bắt đầu làm. ~~