Truyện Xuyên Việt Thế Kỷ XVIII Châu Âu Lục (Phong Sương)

Xuyên Việt Thế Kỷ XVIII Châu Âu Lục

Xuyên Việt Thế Kỷ XVIII Châu Âu Lục

Tác giả:
Phong Sương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hết thảy đều từ bị hố kể lại
Mới nhất:
Chương 100: văn thanh đích nguy cơ (1 tuần trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 19 người đánh giá

Đại pháo tiếng nổ! Kỵ binh hướng giết! Xếp hàng bắn chết! Đây là tướng quân thích nhất! Bó eo đồ lót! Thắt lưng tất ren! Phong đồn mập nhũ! Đây là nam nhân thích nhất! Ở nơi này không có máy tính Internet trong thế giới mặt, chỉ có bắn, bắn, cùng rủa xả, tài năng đền bù ta trống không đích tâm linh Nikephoros nói như vậy. Nói đơn giản, chính là một cái sở thích rủa xả xuyên việt giả, ở trên chiến trường kỵ dương mã bắn bắn, ở trên giường cũng kỵ dương mã bắn bắn đích chuyện xưa