Truyện Xuyên Việt Qua Dị Giới Chi Nông Trường (Trạch Nữ Nhàn Ngôn)

Xuyên Việt Qua Dị Giới Chi Nông Trường

Xuyên Việt Qua Dị Giới Chi Nông Trường

Tác giả:
Trạch Nữ Nhàn Ngôn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Xuyên qua
Mới nhất:
Chương 672: Giải quyết vấn đề (1) (6 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Trương Tiểu Tuyết mang theo siêu cấp nông trường hệ thống dị đại lục sinh hoạt."Cái gì, hướng không gian bên ngoài cầm đồ vật còn muốn chụp kim tệ?" "A, không! Hệ thống tại sao có thể như thế gõ cửa." Trương Tiểu Tuyết tâm tình từ Thiên Đường một chút rơi xuống đất...

----------------------------------------------------------
truyện tác ra được hơn 500c