Truyện Xuyên Vị Diện Hệ Thống

Xuyên Vị Diện Hệ Thống

Xuyên Vị Diện Hệ Thống

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

7.6
Đã có 5 người đánh giá
Zues là cô nhi trong xã hội hiện đại trong đô thị .

Zues được Hệ Thống nhận chủ không phải vì may mắn .

Hắn phong lưu , vô sỉ chứ không vô tình .