Truyện Xuyên Toa Bá Đạo Mỹ Nhân Nam ([email protected])

Xuyên Toa Bá Đạo Mỹ Nhân Nam

Xuyên Toa Bá Đạo Mỹ Nhân Nam

Tác giả:
[email protected]
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Chết Nhầm và cơ hội.
Mới nhất:
Chương 2: Trở về (2 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Thời xa xưa trước khi nhân vật chính sinh ra^^!
Những sinh vật đầu tiên có được sức mạnh tiền cổ , là thần trong thần trong... thần, vì sinh ra trước cả pháp tắc nên trở thành những đại năng.
Mở đầu theo lối cũ hơi nhàm.%&-++%% nhưng mà cái chính là nội dung.
Nhân vật chính do 'xuyên' thành nhiều nhân vật quá nên ta cũng Đ** biết nó là nam hay nữ.
Có Băng Sơn Nữ Vương có lúc là thụ, có khi là công, có lúc loli , có ... nói trung đây là Động vật "Xuyên" tạp.