Truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Đối Đầu Là Nam Chủ (Chử Thị)

Xuyên Thành Nữ Phụ Đối Đầu Là Nam Chủ

Xuyên Thành Nữ Phụ Đối Đầu Là Nam Chủ

Tác giả:
Chử Thị
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Mặc thư
Mới nhất:
Chương 59: Chương 59: - HOÀN (2 tháng trước)

Đánh giá

Hứa Chiêu Mân mặc thư, mặc thành một quyển xuyên không mất quyền lực Mary Sue văn một cái vật hi sinh nữ phụ đại nha hoàn, tốt lắm, còn có thể đi.

Không ý kiến tô thiên tô nữ nhân vật chính không là đến nơi.

Không quyền không thế, có thể, miễn cưỡng chống đỡ đi qua.

Hứa Chiêu Mân an ủi chính mình, không có việc gì không có việc gì, này có thể cho nàng trưởng thành.

Chính là, sự thật thế giới đối thủ một mất một còn Chử Kính Dục mặc thành tiểu thuyết nam nhân vật chính là chuyện gì xảy ra?

Liên mặc cái thư cũng thoát khỏi không xong này nhường nàng người đáng ghét! Tạo cái gì nghiệt.

ps1. Phía trước chăn đệm rất nhiều, bài này tiết tấu tương đối chậm, nữ chủ đối nam chủ có rất đại hiểu lầm, giải trừ sẽ hỗ liêu. Nếu muốn nhìn nam nữ chủ thế nào yêu nhau, chính mình sức tưởng tượng lại đủ phong phú, có thể trực tiếp theo 24 xem cũng xong,, ha ha

2. Nữ chủ trưởng thành hình

3. Trực lai trực khứ có gì nói gì nữ chủ vs lạnh lùng nội liễm nam chủ

4 văn án vô năng, đầu đã trọc.

5 mất quyền lực lịch sử, hết thảy vì kịch tình, chuyện trọng yếu nói tam lần, chớ khảo cứu, chớ khảo cứu, chớ khảo cứu.

6 ngươi xem vui vẻ, ta viết vui vẻ. Không thích tiểu thiên sử thỉnh yên lặng rời khỏi, không cần miễn cưỡng.

Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước xuyên không thời không nữ phụ mặc thư

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hứa Chiêu Mân, Chử Kính Dục ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: