Truyện Xuyên Qua Đô Thị (bson552004)

Xuyên Qua Đô Thị

Xuyên Qua Đô Thị

Tác giả:
bson552004
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 : Kẻ điên Lâm Vân
Mới nhất:
Chương 4: Thật tốt, hôm nay có cơm ăn (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 1 người đánh giá
Từ Địa Cầu xuyên việt tới Dị giới đã thấy nhiều, nhưng Lâm Vân của chúng ta lại từ Dị giới xuyên tới Địa Cầu. Điều này còn chưa phải là buồn bực nhất, để cho Lâm Vân phát điên chính là hắn đang nằm trong một bệnh viện tâm thần..