Truyện Xuyên Qua Ba Nghìn Vị Diện (Rớt xuống mặt trăng)

Xuyên Qua Ba Nghìn Vị Diện

Xuyên Qua Ba Nghìn Vị Diện

Tác giả:
Rớt xuống mặt trăng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: bắt đầu từ hôm nay làm xuyên việt giả
Mới nhất:
Chương 219: Vũ Động Càn Khôn (1 tháng trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 18 người đánh giá
Chuyển kiếp hàng năm có, năm nay đến nhà ta. Ngẫu nhiên được chuyển kiếp hệ thống từ đây ca trên chân đạp tiên nhị đại, đón dâu bạch phú mỹ nghịch tập con đường, chinh phục." Thạch Viêm ngữ lục.
Tru Tiên, Đấu Phá, Tru Tiên 2, Vũ Động Càn Khôn .........