Truyện Xuyên Nhanh Ta Thật Sự Không Mang Thù (Tát Lâm Na)

Xuyên Nhanh Ta Thật Sự Không Mang Thù

Xuyên Nhanh Ta Thật Sự Không Mang Thù

Tác giả:
Tát Lâm Na
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Ta chính là cái bảo mẫu (một)
Mới nhất:
Chương 590: Xấu hoàng hậu muốn từ thiện (hai mươi bảy) (13 giờ trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Ta thật sự không mang thù nha,

Bởi vì ta ——

Có thù hiện tại báo, có thù mình báo!

Không cần các loại trùng sinh, không cần mượn tay người khác!

Cho nên, nhìn, ta thật sự, thật sự không mang thù đâu ~