Truyện Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Chết (Viễn Phương Nhĩ Đóa)

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Chết

Xuyên Nhanh Ta Chỉ Muốn Chết

Tác giả:
Viễn Phương Nhĩ Đóa
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Tự sát
Mới nhất:
Chương 518: Ký sự tu tiên của Long Ngạo Thiên (45) (1 ngày trước)

Đánh giá

A Cẩm cảm thấy sinh hoạt không thú vị, không nghĩ lại bị hệ thống nhặt được, muốn nàng hoàn thành nhiệm vụ.

Đối mặt hệ thống các loại an lợi, A Cẩm chỉ muốn nói: Phiền phức đánh gãy một chút, hiện tại ta có thể đi chết sao?

Nữ chính tự cường tự lập, không có nam chính