Truyện Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút (Đỗ Liễu Liễu)

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Tác giả:
Đỗ Liễu Liễu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Phú thiếu bạn gái trước (1)
Mới nhất:
Chương 5581: Người cả nhà đều bị giảm trí tuệ(17) (10 giờ trước)

Đánh giá

9.8
Đã có 53 người đánh giá
Nàng nguyên lai là cái nữ phối, mỗi lần kết cục đều rất thảm. Về sau mới tỉnh ngộ, khóa lại nàng hoang dại hệ thống là cái thiểu năng, không cho tân thủ lễ bao, không cho lão thủ gói quà, hoàn thành nhiệm vụ còn không có ban thưởng, nàng quyết định mặc kệ.

Hệ thống: Cảnh cáo! Mời siêng năng làm việc, bằng không thì sẽ bị xoá bỏ.

Đường Quả: Nằm mơ.

Hệ thống: Túc chủ, van cầu ngươi, không muốn lại khi dễ nam nữ chính.

Đường Quả: Không có khả năng.

Hệ thống: Đại đại dự định làm sao tai họa cái này thế giới, cầu mang bay a.

Đường Quả: Mang bay có thể, ngươi đem nam nhân kia tin tức điều tra ra cho ta.

Hệ thống: Anh anh anh. . . Tốt á! Đại đại, xin chờ một chút nha.

【 nữ cường, 1v1 】

✯ Sủng văn, phúc hắc, hệ thống lưu, lâu ngày sinh tình.

დდდ Vinh danh Chưởng Môn დდდ

? Ngọc Mai ?