Truyện Xuyên Không Trở Thành Người Bình Thường

Xuyên Không Trở Thành Người Bình Thường

Xuyên Không Trở Thành Người Bình Thường

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra

Đánh giá

Cô_Aikasawa Shigano là một tiểu thuyết gia nổi tiếng nhưng lại sống tách biệt với thế giới và không may cô bị triệu hồi đến một thế giới song song và cô nghĩ mk sẽ bắt đầu lại cuộc sống như một người bình thường ...............….......:......:............................................................................................. Nhưng ‘Sao đi diệt rồng á ,thôi cho cô xin. Bảo vệ địa cầu hả, cho cô kiếu .’A A A A A A A A A A A A A bây giờ cô chỉ muốn làm một người bình thường là được rồi a.